Arrangørene Mats Georg Søfting og Hans Jacob Wernersen diskuterer årets høstmarked. Foto: Daniel Kjellgren

Høstmarked på AHO

Studentutvalget ved AHO ønsker å skape felles sosiale arenaer til tross for korona-restriksjoner.
Tirsdag, 13 oktober, 2020 - 15:24

Førstkommende onsdag arrangerer studentutvalget ved AHO årets høstmarked. Selv om arrangementet bidrar til å bevisstgjøre studenter om viktigheten av gjenbruk og miljø, så er det et annet aspekt som står i førersetet for årets utgave. Fokuset for loppemarkedet handler i år om å skape en sosial møteplass, til tross for en krevende situasjon grunnet Covid-19.   

– I utgangspunktet ville et slikt arrangement ha et sterkt fokus på miljø, at det er en fin ting å ha fokus på. Men akkurat slik situasjonen er nå, så er hovedfokuset bare å arrangere noe sosialt for studentene, for det har vi rett og slett ikke hatt mulighet til å gjøre, sier Mats Georg Søfting, arrangør og leder for SAHO.

Som et resultat av pandemien har nemlig ikke studentene ved AHO hatt mulighet til å bruke skolens lokaler til å arrangere sosiale aktiviteter for arkitektstudentene. Derfor ble et utearrangement på den store plenen oppe på taket til skolen, en mulighet de ikke kunne takke nei til.

– Ettersom vi mistet muligheten til å arrangere sosiale arrangement innenfor skolens vegger, så følte vi det var logisk å prøve og gå rundt korona-restriksjonsrammene, og tenkte at et høstmarked var noe vi skulle klare å få til, sier Mats Georg Søfting.

Men å arrangere et studentarrangement i disse tider legger også særlige føringer på hvordan det skal avholdes og ikke minst gjennomføres. Arrangørene har vært svært opptatt av å ivareta gjeldene smittevernregler, slik at arrangementet skal være så trygt som mulig for de som deltar.

– Vi må legge til rette for 1 meter avstand, passe på at det ikke blir for mange mennesker på plenen, samt ha restriksjoner på antall selgere, sier Hans Jacob Wernersen, leder for sosialt utvalg SAHO.


Silje Charlotte Damhaug ønsker å gi nytt liv til gamle plagg. Foto: Daniel Kjellgren

Positiv til initiativet

En av de som skal tilby sine skapskatter til de fremmøtte, er siste års arkitektstudent Silje Charlotte Damhaug. Hun er glad for at arrangørene skaper en arena hvor studentene kan samles, på tross av den pågående pandemien.

– Høstmarkedet er en fin arena for studenter til å sosialisere seg, også på tvers av trinn. Koronaviruset har ført til stengt skole-pub og en rekke avlyste arrangementer. Så jeg synes derfor det er veldig positivt at arrangørene legger til rette for en sosial møteplass, som også ivaretar gjeldende smittevern, sier Silje Charlotte Damhaug.

Gjenbruk og miljø er en av bærebjelkene dersom vi skal oppnå en bærekraftig sirkulær-økonomi. Hun mener derfor at markedet kan være med på å bevisstgjøre studenter på sin egen miljø-etiske rolle, samtidig som det er en fin mulighet til å blåse liv i gjenglemte skatter og tjene noen ekstra kroner.

– Loppemarkedet er en flott mulighet til å rydde litt i skapene og gi andre muligheten til å få gleden av ting du ikke lenger har bruk for. Studenter ved AHO bruker generelt også svært mye tid på skolen, noe som gjør det vanskelig å kombinere med jobb. Sånn sett er høstmarkedet en mulighet til å tjene litt ekstra, samtidig som det er bra for miljøet, sier Damhaug.

 

 

Emneord: