Annette Münster og Ane Johnsen tar i bruk lokale råvarer. Foto: Maja Nilsen

Klimakamp i en kremboks

Klimaendringene er en av de største utfordringene verden står overfor i dag. Derfor ønsker arrangørene å fremme miljøvern gjennom kurs i naturkosmetikk.
Tirsdag, 27 oktober, 2020 - 16:13

Annette Münster og Ane Johnsen har en stor interesse for miljøvern. De ønsker å lære andre å leve mer miljøvennlig. Derfor arrangerer de kurs hvor de bruker råvarer fra naturen til å lage ulike produkter.

– Vi har lyst til å vise frem en annen type kultur, og lære andre at man skal være snill mot seg selv og naturen, sier Johnsen.


Noen av råvarene som ble brukt.  Foto: Maja Nilsen

Ideen går ut på å bruke de ressursene man har tilgengelig for å lage kosmetikk. Det er et ønske om å forene omgivelsene inn i noe som både er morsomt og nyttig. Råvarene som brukes i kurset er lokale, og skal være lette å få tak i for alle.

 – Noen av råvarene vi bruker er urtetrekk som er høstet i Oslo. Vi tar også i bruk lokale oljer og honning, sier Münster.

I tillegg til å lage naturkosmetikk, legger Münster og Johnsen vekt på teorien rundt råvarene. Dette for å fremme både historie og bruksområder til planter og utrer i naturen. På denne måten får man mer kunnskap om rene og enkle alternativer som man kan ta med seg inn i hverdagen.

Trendy å være sunn

Arrangørene forteller at det alltid har vært stor pågang for å delta på kursene, men at interessen har eksplodert under pandemien. De forteller at det tidligere var spesielt interesserte som kom, men at det nå er mange forskjellige. Det er mennesker i alle aldre, og med ulike bakgrunner.

– Dette er positivt for alle, både sosialt sett og for naturen, sier Münster. 

Münster legger også til at hun ser en tendens til at det er trendy å være sunn, og at dette henger sammen med pågangen.

Får, og gir tilbake

For å kunne holde kurset om naturkosmetikk får de bidrag fra Grønne Midler. Det er en støtteordning som ønsker å hjelpe miljøtiltak og aktiviteter, som bidrar til økt miljøengasjement i bydelen. I og med at det denne gang ble holdt på St. Hanshaugen, kommer bidragene derifra.


Ane Johnsen forteller om de ulike råvarene. Foto: Maja Nilsen

– Kurset er åpent for alle, men siden midlene kommer fra bydelen det er arrangert i, ønsker vi først og fremst å rekruttere de som bor her. Dette er fordi vi vil at pengene som er gitt til oss, skal komme bydelen til gode, sier Johnsen.

Kontaktperson for Grønne Midler på St. Hanshaugen, Elin Løvseth, forteller til Journalen at de valgte å støtte prosjektet fordi de traff på flere kriterier. Prosjektet var miljøvennlig, og basert på naturlige produkter som alle har tilgang til.

– Prosjektet har en positiv miljøeffekt for nærmiljøet, noe vi legger vekt på, sier Løvseth. 

Emneord: 
Tags: