Mange er kritiske til ny sykkelvei i Gyldenløves gate. Foto: Maia Jacobsen

Krangel om sykkelvei på Frogner

Ny sykkelvei i Gyldenløves gate fører til tapte parkeringsplasser. Det har skapt stor debatt blant beboere og næringsdrivende.
Fredag, 30 oktober, 2020 - 13:23

Gyldenløves gate på Frogner er en ærverdig gammel gate med to felt og en flott rideallé omkranset av trær.

Langs fortauet står det i skrivende stund en lang rekke med parkerte biler. I løpet av de neste månedene må disse fjernes, når det nå skal komme sykkelvei som erstatter parkeringsplassene.


Gyldenløves gate slik den ser ut i dag. Foto: Maia Jacobsen

Den nye sykkelveien er en del av Oslo Kommunes sykkelstrategi med mål om at flere kan ta i bruk sykkel som transportmiddel til fordel for bil. Ifølge kommunen gjøres dette for å blant annet redusere CO2 utslipp og håndtere befolkningsvekst.

Sykkelveien har skapt splid i nabolaget, og mange av gatens beboere og næringsdrivende har engasjert seg i saken. Svært mange er kritiske til at parkeringsplassene må fjernes. Andre støtter kommunens satsing og mener at flere må over fra bil til sykkel, gange eller kollektivtransport.

Journalen har besøkt Gyldenløves gate for å ta tempen. Resultatet kan du se i videoen nedenfor.