Ragnhild Wik sitter i stipendkomiteen for visuelle kunstnere og kunsthåndverkere. Foto: Thea Lyster

Krisepakke til kulturaktører i Oslo

Oslo kommune har bevilget 6,3 millioner kroner i stipender som skal gå til lokale kulturaktører.
Tirsdag, 13 oktober, 2020 - 13:21

Koronakrisen har vist seg å være en stor økonomisk belastning for mange. Yrkesgrupper innad kunst og kultur har blitt hardt rammet som følge av nedstigningen av produksjon og virksomhet for å begrense smittetallene i hovedstaden.

Kulturstipendet skal deles ut til enkeltkunstnere i de ulike kunstfeltene, og er en del av byrådets krisepakke. Målet med stipendet er å bidra til å øke den økonomiske situasjonen hos hardt pressede kunstnere og stimulere til produksjon.

Kulturaktørene som har mottatt stipendet er film, scenekunst, litteratur, musikk og visuell kusnt/håndtverk.

Ikke nok til alle

Ragnhild Wik sitter som representant for de Norske Kunsthåndverkere i den felles stipendkomiteen for billedkunstnerne og kunsthåndverkere i Oslo. Wik er selv kunstner og viser både forståelse og sympati for de som nå sliter ekstra hardt som følge av korona.

– Vi har over 600 søkere, og stipendet rekker bare til ca. 40 stipender. Dette gjør at det er ekstremt vanskelig å få stipendet. Vi ønsker selvfølgelig å gi krisepakke til alle som trenger det, men dessverre så strekker ikke midlene til, sier Wik.

Stipendet til det visuelle feltet er på 1,7 millioner kroner, og skal hjelpe visuelle kunstnere og kunsthåndverkere. Den utdelte stipendpotten som enkeltkunstnere mottar er på 40 000 kroner, og utbetales som et engangsbeløp.

– Stipendet er viktig for at ikke folk skal forsvinne fra kunsten. Det er en stor gruppe mennesker som nå har mistet hele det økonomiske fundamentet sitt, og som må søke jobb i virksomhet utenfor det kunstfaglige området for å overleve, forteller Wik.

Mener kunst er viktig

Danse- og teatersentrum fikk bevilget 1,2 millioner kroner til å fordele på scenekunstnere. Kostymedesigner Kristine Gjems var en av dem som mottok stipendet på 30 000 kroner. I de siste ti årene har Gjems designet kostymer, scenografi og masker til en rekke forstillinger.


Kristine Gjems var en av de som mottok stipend for scenekunstnere. Foto: Privat

– Når koronakrisen kom ble alt plutselig veldig usikkert, så det betyr veldig mye å bli tatt med i beregningen. Kunst handler om «det andre» folk trenger, og det er derfor vanskelig å si hva kunst er verdt, forteller Gjems.

Totalt fikk danse- og teatersentrum inn 216 søknader, og på tildelingsmøtet i slutten av september ble det delt ut 40 stipender til scenekunstnere i Oslo. Danse- og teatersentrum skriver på sine nettsider om utdelingen: «Det var veldig mange flere enn de som fikk som fortjente støtte, og det var med tårer i øynene vi gjorde prioriteringen».

– Kunst er viktig. Vi trenger en mangfoldig by, med mange forskjellige uttrykk, fordi vi er mange forskjellige mennesker, sier Gjems.

Emneord: