I følge Private Barnehagers Landsforbund (PBL) vil barn fra private barnehager rundt om i hele landet tape på regjeringens budsjettforslag. Foto: Emma Sørli

Kutter i støtten til private barnehager

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 ønsker de å kutte i pensjonstilskuddet til private barnehager. Det vekker sterke reaksjoner.
Tirsdag, 13 oktober, 2020 - 12:59

Onsdag 7. oktober la regjeringen frem statsbudsjettet for det kommende året. Her legger de til rette for et kutt i pensjonstilskuddet som vil gjelde alle private barnehager i landet. Dette ble varslet allerede i april 2019, og siden den tid har Private Barnehagers Landsforbund (PBL) jobbet aktivt for å få regjeringen til å snu. De er redd kuttet kan få alvorlige konsekvenser. 

«Det kan gå ut over tilbudet til barna, og lønns- og arbeidsvilkårene for de ansatte. Det vil også true eksistensen til mange private barnehager», uttaler administerende direktør i PBL, Anne Lindboe, på deres nettside. 

«Med dette kuttet vil våre medlemsbarnehager slite med å ha råd til pensjonsavtalen som vi har forhandlet frem. Denne pensjonsavtalen er veldig god og den er dyr for våre arbeidsgivere. Det ligger allerede inne i avtalen med fagforbundene at vi må se på pensjonsavtalen på nytt ved et kutt. Det synes jeg er trist. De ansatte fortjener mer slik de har stått på under koronapandemien», sier hun.

220 millioner ut av sektor


Guri Melby (V) er positiv til et tilskuddskutt i private barnehager. Foto: Mona Lindseth/Venstre

Slik det ser ut nå vil regjeringen kutte pensjonspåslaget i private barnehager ned fra 13 til 11 prosent av lønnsutgiftene. Dette utgjør omlag 220 millioner kroner ut av sektoren hvert år. Det er noe kunnskapsminister Guri Melby (V) mener er nødvendig for å sikre at pengene som kommer inn blir brukt til rett formål. 

I regjerningens pressemelding fra 7. oktober hevder de at de private barnehagene fikk nesten 1 milliard kroner for mye til pensjonsutgifter i 2017.

«Justeringene skal sikre at pensjonstlskuddet går til å dekke barnehagens faktiske pensjonsutgifter, og ikke til å dekke andre kostnader eller til å øke overskuddet.», uttaler Melby i pressemeldingen.

Melby ønsker allikevel å verne om mindre og sårbare barnehager som kan slite mer etter regjeringens innstramminger.  

«Vi vet at enkeltstående og ofte små barnehager har mindre økonomisk handlingsrom. Endringene i pensjonstilskuddet kan bli mer krevende for dem enn for de som hører med i en kjede. Derfor vil vi skjerme disse i 2021, og legge opp til en toårig overgangsordning med gradvis nedtrapping», sier Melby i pressemeldingen. 

Uenighet om tallgrunnlag

Lindboe og PBL mener at regjeringen og kunnskapsdepartementet arbeider med feilaktige tall, og at deres finansiering dermed ikke samsvarer med den faktiske situasjonen til private barnehager. De har selv fått utarbeidet en utregning fra pensjonsleverandør Storebrand og aktuarfirmaet Lillevold & Partners, som støtter opp om deres påstand. Regjeringens tallgrunnlag er basert på datainnsamling fra Utdanningsdirektoratets rapportsystem BASIL, og en rapport fra BDO.

«Vi er ganske overrasket over at regjeringen har gjort et så elendig politisk håndverk som de har gjort i denne saken. Der de har sett fullstendig bort ifra den dokumentasjonen vi gjentatte ganger har forsøkt å presentere», sier Lindboe. 

Regjeringens utregninger viser til en årlig pensjonskostnad på 7,7% av lønnsinntektene. PBL på sin side kom frem til en gjennomsnittskostnad på 11,5%. 

Anne Lindboe og PBL har ikke svart på spørsmål fra Journalen, men henvender til uttalelser på sin nettside.

 


Espira er en kjede med 104 barnehager, og over 27 000 ansatte rundt om i landet.

Foto: Espira/Bård Gudim

 

– Kan bli dramatisk 

Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Jens Schei Hansen ved Espira-barnehagene er uenig med Melby, og mener det ikke bare er mindre barnehager som er dårlig rustet for å takle et slikt kutt. 

– Vi i Espira er en stor kjede, men alle våre barnehager er også én og én enkelt barnehage. Dessuten varierer tilskuddene etter kommunen barnehagene ligger i. Det er egentlig like dramatisk for våre barnehager, som for andre, sier Hansen.

Hansen utrykker at også de er bekymret for det planlagte statsbudsjettet. Han mener regjeringer ikke ser hele sammenhengen. 


Pressebilde Espira.no: Jens Schei Hansen

– Et eventuelt kutt nå kommer på toppen av mange andre kutt som har kommet i privat barnehagesektor. For eksempel en bemanningsnorm som ikke er finansiert enda, som ble innført for et par år siden. 

Hvis forslaget blir reelt, mener Hansen det er barna som blir taperne ved regjeringens bestemmelser. 

– Man må da antagelig dessverre redusere det tilbudet som gis i private barnehager i dag. Dette vil gå utover kvaliteten i barnehagene, og det tilbudet barna får. Nøyaktiv hvordan dette vil treffe har vi ikke tatt stilling til enda, men dette er ikke en bransje med store marginer fra før. 

Emneord: 
Tags: