På Georg Sverdrups hus ved Universitetet i Oslo, kan det bli rift om leseplassene. Foto: Maria Helén E. Johansen ​

Leseplass-booking frustrerer studentene

Studenter opplever utfordringer med å få leseplass i universitetslokalene, på grunn av det nyinnførte plassbookingsystemet.
Torsdag, 8 oktober, 2020 - 15:18

Målet om å finne de beste leseplassene i forkant av eksamensperioden, kan bli utfordrende for studentene ved Universitetet i Oslo (UiO) denne høsten. Den pågående pandemien og smittevernstiltakene som er innført ved skolenes bibliotek og lesesaler, skaper rift om plassene.

Forhåndsbooking som tiltak 

I Georg Sverdrups hus, på UiO, ligger skolens største og mest brukte bibliotek, «HumSam-biblioteket». På grunn av pandemien er det blitt innført forhåndsbooking av et begrenset antall leseplasser, for å overholde smittevern.                             

Seksjonsleder for publikumstjenester ved HumSam-biblioteket, Anne-Gry Skonnord, forteller at bookingsystemet er et nødvendig tiltak for å kunne foreta god smittesporing. Systemet har likevel ført til en del frustrasjon blant studenter som ikke forstår hvordan nettsiden «TP-rombooking» fungerer, og dets andre tekniske utfordringer.

– Dette er en frustrasjon vi forstår godt. Men vi kan bare melde tilbake til utviklerne og administratorene av systemet om at dette er en utfordring, forklarer Skonnord. 

Eksamensrushet skaper press 

I eksamenstiden er det ved normale omstendigheter, allerede utfordrende å finne plass på Universitetsbiblioteket. Skonnord antar at presset om leseplassene vil bli stort, nå som biblioteket drives på bare halv kapasitet.

– Det blir jo vanskelig, det blir det. Men det er alltid vanskelig, selv når vi har vanlig antall plasser er det vanskelig. Jeg bare håper at når vi kommer til eksamenstiden, så har studenter blitt drevne i bruk av TP-rombooking, og vet at de kan booke og hvordan de gjør det, forteller seksjonslederen.

Anne-Gry har likevel noen tanker angående hva som kunne effektivisert selve bookingsystemet, spesielt under eksamensperioden.


Flere av leseplassene står ofte tomme, og likevel er de ikke er mulige å booke. Foto: Maria Helén E. Johansen

– Jeg tenker at vi mangler mekanismer som sørger for at plassene faktisk er i bruk, og at det blir så rettferdig bruk av dem som mulig, forteller Skonnord.

For øyeblikket kan en student booke for en hel dag, men selv velge når vedkommende ønsker å benytte seg av plassen i tidsrommet. Dette fører til mange plasser som står unødig tomme, men likevel ikke kan brukes, til andre studenters fortvilelse.

Seksjonslederen foreslår en justering av systemet, hvor plasser kan bli frigjort, om studenten ikke registrerer oppmøte på plassen innen en viss tid.

– Hvis man hadde måtte kvittere ved å sjekke inn når man kom på plassen, så hadde man sikra at man satte seg på den plassen man faktisk har booka. Og hvis man da ikke sjekker inn, så kunne plassen bli «frigjort» for noen andre i løpet av et kvarter, forklarer Skonnord.

Studenter krysser fingrene 

Studenten Emma Krane Mathiesen (22) tar en bachelor i engelsk, og er spent på om hun blir sittende hjemme under eksamensforberedelsene, eller om hun vil delta i kampen om plassene på lesesalen.


Studenten Emma Krane Mathisen (22) setter pris på bookingsystemet. Foto: Maria Helén E. Johansen

– Jeg kommer nok til å sitte lenger på lesesalen når eksamenstiden kommer, og jeg er forberedt på å måtte være ganske tidlig ute for å få tak i plass. Det tror jeg mange andre også er, forteller studenten (22).

Mathiesen (22) håper likevel at medstudentene viser hensyn, og begrenser sin bruk av bibliotekene så godt det lar seg gjøre.

– Jeg tror ikke hjemmeeksamen vil føre til mindre lesing på lesesalen, men jeg tror kanskje flere vil lese hjemme oftere av smittevernhensyn. Jeg merker hvertfall selv at jeg begrenser hvor mange dager jeg er på Blindern i uka, for at det skal bli mindre trykk på både biblioteket og kollektiv transport, forklarer Emma (22).

Nødvendig for mange

Ifølge Skonnord har mange studenter behov for å kunne benytte seg av tilbudet, da alternativet om å sitte i et kollektiv med fire-fem andre kan bli krevende i lengden.

– Vi merket det allerede i vår at studentene ble veldig satt ut av å ikke kunne dra på biblioteket. Tilbakemeldingene er massive på at det var ett av de tilbudene som ble sårest savnet, fordi at man kanskje bor i et kollektiv, forklarer seksjonslederen.

Tross de individuelle preferansene for hvor man liker å lese, mener også engelskstudenten (22) at arbeidsroen ved biblioteket kanskje er viktigere for enkelte studenter, enn andre.

– Siden det allerede er rift om leseplassene tror jeg det er fint at de som trives hjemme fortsetter med det. Det er ikke alle som har gode leseforhold der de bor, og da er det veldig fint at de i større grad kan benytte seg av biblioteket, mener Mathiesen (22).

Vil beholde bookingsystemet  

Usikkerheten tilknyttet smitteøkingen i Oslo nå, skaper utfordringer med å kunne forutse hvor lenge bookingsystemet vil vedvare.

Anne-Gry Skonnord mener at systemet, med justeringer, kan være hensiktsmessig også i en pandemifri verden.

– Om vi hadde hatt et system som var smidig og som var litt sånn «levende», så vil vi kanskje få en mer rettferdig fordeling av godet da, forklarer hun.

Her sier også student Mathiesen (22) seg enig. Hun håper tiltaket vedvarer, men med en mer rettferdig ordning.

– Jeg liker i grunn bookingsystemet, men jeg tror det hadde blitt enda bedre med noen justeringer. Det jeg håper er at et mer rettferdig bookingsystem også vil føre til mer rettferdig fordeling av tid og plass på biblioteket, forteller engelskstudenten (22).

Universitetet i Oslo har utviklet en egen bruksanvising for bestilling av leseplass, som befinner seg på deres nettsider. Denne finner du her.

Emneord: