TOMT PÅ PILESTREDET: Grunnet pandemien er det meste av undervisningen nettbasert for studentene. Foto: Stine Eilertsen

Den digitale studiehverdagen

Nettundervisning har blitt den nye hverdagen for studenter og forelesere over hele landet. Det har skapt utfordringer for begge parter.
Mandag, 12 oktober, 2020 - 09:57

Koronapandemien har, som på de fleste arenaer, satt sitt preg på høyere utdanning. Mye av undervisningen foregår nå digitalt, og de fleste studenter føler seg mindre produktive når de studerer hjemmefra.

Studentene på Internasjonale Studier ved UiO, Alma Hvoslef og Elise Hjelmervik, mener at studiene har blitt mer utfordrende under pandemien.

– Det som påvirker læringsutbyttet mitt mest er om jeg får være på skolen og lese eller ikke, da jeg konsentrerer meg mye bedre der. På skolen får jeg også snakket med medstudenter om pensumrelaterte problemstillinger, sier Alma Hvoslef.

UiO-studentene synes også at læringsutbytte av seminarene har blitt mindre, da det er vanskeligere å snakke og diskutere over Zoom. I tillegg er kommunikasjonen mellom studentene og lærerne en utfordring, i følge Hvoself.


UTFORDRENDE: Elise Hjelmervik og Alma Hvoslef mener studiehverdagen har blitt vanskeligere. Foto: Stine Eilertsen. 

– Dette er forskjell fra lærer til lærer. Noen er veldig flinke til å svare raskt på mail, men andre er trege, noe som fort kan skape misforståelser og utfordringer.

Tar ansvar for egen læring

Elise Hjelmervik mener mye av grunnen til at hennes eget læringsutbytte har gått ned, er at det har blitt enklere å droppe undervisningen når den foregår online.

– Det er så lett å tenke at man kan se forelesningene senere, og plutselig kan man havne veldig langt bak. Før pandemien kom deltok jeg på all undervisning, men nå har jeg sett fire eller fem forelesninger. Da blir det veldig vanskelig å catche opp når man ligger så langt bak.

Ikke dårligere resultater

Også ved OsloMet forteller prorektor Nina Waaler om utfordringer for både undervisere og studenter.

– Vi er alle fornøyde med at undervisere og støttepersonell raskt har klart å legge til rette for digital undervisning, og vi opplever at det har fungert greit. 

Waaler sier likevel at de er usikre på læringsutbyttet til studentene, og om det er de faglig sterkeste elevene som håndterer overgangen best.

– Før semesteret fryktet vi at flere studenter ville falle fra. Så langt har vi sett at vi har flere studenter som har tatt eksamen enn tidligere, selv om dette også kan skyldes at vi har flere studenter dette semesteret.

Ifølge Waaler er det ikke akkurat nå grunnlag for å si at læringsutbyttet er noe dårlige enn tidligere, men dersom det blir en trend av dårligere karakterer enn tidligere, må de se nærmere på det.

– Vi har også sett en lavere strykprosent. Dette kan skyldes at langt flere har hjemmeeksamen, der man har hjelpemidler tilgjengelig, men vi har også sett mer fusk.

Ensomme studenter

Flere studenter har fått det vanskeligere under pandemien, og prorektoren tror også det er tungt for studenter å sitte hjemme alene og følge undervisningen.

– Den største utfordringen til studentene virker å være mangelen på det sosiale.

Hun forklarer også at mange av de som deltar på videochatprogrammer føler det blir vanskeligere å stille spørsmål til foreleseren, og at de føler seg mindre til stede.

 

 

Emneord: