Natalia Grippo opplever at mange blir preget av hvordan de nye innstrammingene påvirker folks psykiske helse. Foto: Maria Helén Engøy Johansen

– Regjeringen glemmer den psykiske helsa

«Helsesista» er en av flere som kritiserer mangelen på tiltak tilknyttet psykisk helsehjelp etter mandagens pressekonferanse.
Lørdag, 31 oktober, 2020 - 10:51

Tirsdag 27.oktober publiserte Tale Maria Krohn Engvik, kjent som hele Norges «Helsesista», en video på sin instagramkonto. Her gir hun en beskjed til politikerne som presenterte de nye tiltakene om korona, om å ta mer ansvar for folkets psykiske helse.

Bekymret over fremstilling 


Tale Maria Krohn Engvik, kjent som “Helsesista”, kjemper for å ivareta folkets psykiske helse. Foto: “Helsesista”, Instagram 

Helsesista, som er utdannet helsesøster og er svært opptatt av barn og unges psykiske helse, forteller i instagramvideoen at hun reagerer sterkt på hvordan politikerne fremstiller julefeiringen.

– Vær så snill, tenk litt over hvordan dere ordlegger dere rundt det å snakke om jula, forteller hun.

Engvik er bekymret for hvordan politikernes fremstilling kan påvirke folks psykiske helse. Til NRK forteller hun om sin bekymring spesielt overfor de unge, som nå må forholde seg til mye strengere tiltak med tanke på sosiale sammenhenger.

Mer om dette kan du lese i NRKs artikkel her.

Ivareta psykisk helse 

I instagramposten utdyper Engvik videre at det mangler et alvor rundt ivaretakelsen av menneskers psykiske helse. Hun savner tiltak som på lik linje med andre koronatiltak, redder alle mennesker, og ikke bare noen.

– Så må dere også presentere tiltak for å ta vare på den psykiske helsa. Det er ikke sånn at vi kan stenge ned landet for å redde noen mennesker, mens andre må klare seg selv, forteller hun.


Helsesista tok et oppgjør på sin instagram: “Vi savner at regjeringa tar den norske befolkninga sin psykiske helse på alvor”. Foto: “Helsesista”, Instagram

Mange er enige med Helsesistas ytringer. Deriblant mange studenter, som allerede opplever utfordringer med den begrensede sosiale kontakten de har måtte tilpasse seg under pandemien.

Studenten Natalia Grippo (20) går drama- og teaterkommunikasjon på OsloMet, og opplever at flere blir preget av mangelen på en mer sosial studiehverdag. 

– Jeg har selv mye fysisk oppmøte på skolen, men kjenner mange som både bor alene og har all undervisning på zoom. Det virker som de preges mye av dette, spesielt i lengden, forteller Grippo.

Innstrammingene som nå har oppstått, gjør at mange studenter føler seg «oversett», og at det forventes at de skal klare seg fint med enda større sosiale begrensninger. Teaterstudenten ønsker mer tilrettelegging fra skolen sin side.

– Jeg tror det kan tilrettelegges bedre enn det gjør nå. Det bør være en bedre kommunikasjon mellom regjeringa og skolene. Mer oppfordring til fysisk møte, gjennom å være god på å dele studentene opp i kohorter. Slik at man for eksempel kan møtes på et grupperom å se zoom-undervisning sammen, forklarer hun.

Beredskapsplan for psyken 

En annen bruker på medieplattformen instagram som også har uttrykt sin misnøye rundt manglede tiltak tilknyttet psykisk helse, er «mentalhelseungdom». I deres innlegg skriver de:

«Hei dere som styrer landet vårt. Vi setter stor pris på at dere gjør en god jobb med å begrense covid smitten. Men, vi ser også at psykisk uhelse «smitter» flere steder i landet. Unge ser ut til å være veldig utsatt. Kan dere parallelt lage en beredskapsplan for dette også? Vi hjelper gjerne. På forhånd takk! – Mental Helse Ungdom.»

(Kilde: Instagram.no, mentalhelseungdom, 27.oktober 2020)


“Mentalhelseungdom” viser også sin misnøye over manglende beredskapsplan for å ivareta psykisk helse. Foto: “mentalhelseungdom”, Instagram

Ifølge Line Toft, som er kommunikasjonssjef i Mental Helse Ungdom, er det allerede et økende press på de psykiske helsetjenestene. Mange føler seg isolerte og ensomme, og situasjonen kan bli enda verre med de nye innstrammingene.

– Vi er på en måte i en nedstenging, versjon to. Det er mangel på ressurser overalt, og mange flere kjenner på følelser de ikke har kjent på før. Flere opplever å plages psykisk, og samtidig er ventelistene lange og det tar lang tid å få hjelp. Vi er positive til titakene for å begrense smitte, men vi må også tenke på de som er ekstra sårbare ovenfor en ny nedstenging. Om vi ikke tenker på konsekvensene nå, så kommer det til å bli en utfordring i etterkant, forklarer Toft. 

Mental helse ungdom er et lavterskeltilbud, som ikke hadde problemer med å etablere seg digitalt. Sammen med “Helsesista” savner de diskusjon rundt konkrete tiltak rettet mot psykisk helsehjelp. 

– Sett bort fra at det bør invisteres penger til de ulike tiltakene som finnes innen psykisk helsehjelp, er det enkle grep som kan iverksettes. Vi tenker at politikerne, når de presenterer innstramminger, også kan presentere gode planer. Gjerne verktøy for hvordan arbeidsgivere, eller lærere og andre som jobber med barn og unge, skal forholde seg til situasjonen. Bare generelt mer info om hvordan man skal forholde seg til tiltakene som presenteres, i ulike arbeidsroller. Nå drar de mange under en kam, og det er lite rom for tilpasninger hos grupper som har behov for det, utdyper kommunikasjonssjefen. 

Helsesista avslutter sin video på instagram med en konkret kommentar til politikerne.

– Jeg forventer at dere tar ansvar!

Journalen har vært i kontakt med helse- og omsorgsdepartementet for en kommentar, men de hadde ikke mulighet til å svare på våre henvendelser.

Hva politikerne responderer, kan likevel komme til uttrykk i dag, lørdag. Da stiller Helsesista i «NRK ukeslutt», hvor hun skal møte helseminister Bent Høie, og snakke om nettopp temaet psykisk helse hos det norske folk.

Emneord: