Stortinget stemte før helgen over Prop 142, den nyeste krisepakken regjeringen har lagt frem for Stortinget på grunn av Covid-19. Foto: Nadir Hashmi (CC BY-NC-ND 4.0).

– Regjeringen svikter atter en gang studenter

Fredag vedtok Stortinget nye koronarelaterte tiltak. Heller ikke denne gangen kan studenter vente seg noen krisehjelp i form av økt stipend. 
Tirsdag, 13 oktober, 2020 - 21:42

– Etter 31 år i toppolitikken virker det som Erna har glemt hvordan det er å være ung, og hvor vanskelig det kan være å komme inn på arbeidsmarkedet. Regjeringen svikter de unge atter en gang med denne krisepakken ved å ikke gi dem rett til dagpenger eller mulighet til å omgjøre ekstralånene til stipend. 


Hulda Holtvedt, talsperson i Grønn Ungdom etterlyser flere tiltak fra regjeringen. Foto: PRIVAT

Det sier talsperson i Grønn Ungdom Hulda Holtvedt.

Regjeringen har de siste månedene gjort flere endringer i statsbudsjettet 2020 i form av såkalte «krisepakker» for å bøte på utfordringer Norges befolkning har stått overfor siden utbruddet av Covid-19 i mars. 

Fredagens krisepakke føyer seg inn i rekken av tiltak rettet mot studenter som innebærer muligheten for å få økt lån. Heller ikke denne gangen får studenter hjelp i form av stipend. Samtidig har arbeidstakere, som ikke er studenter, og andre aktører i vanskelige situasjoner kunne motta pengeoverføringer siden mars. 

Gjennom de nye tiltakene øker bevilgningen til studentene med 18.3 millioner kroner. Studentene som i vår tjente mer enn inntektsgrensen for å få fullt stipend, får fortsatt fullt stipend ut året. Samtidig får enkelte studenter i utlandet som har maksimert antall år med studiestøtte muligheten til å søke penger fra lånekassen for å fullføre utdannelsen sin. 

Holtvedt i Grønn Ungdom er ikke den eneste som ikke er helt fornøyd med regjeringens nye krisepakke. Felipe F. Garcia, nestleder i Norsk studentorganisasjon (NSO), mener tiltakene som nå kommer ikke holder mål.

– Vi er ikke fornøyd med regjeringens krisepakke som har kommet. Vi mangler støtteordninger for studenter som har mistet og som ikke får tilgang til deltidsjobb, også i høst. Dessverre har ikke regjeringen og flertallet i stortinget lyttet til studentenes innspill. 

Koronatiltak for studenter

April:

Stipend for april, mai og juni på 27.550 kroner ble utbetalt den 15. april, 8000 kroner blir omgjort til stipend.

Det ble mulig å søke om 26.000 kroner utvidet lån, for dem som mistet deltidsjobben grunnet koronaviruset.

Permitterte studenter gis rett til 18 dagers lønnskompensasjon inntil 6G.

Studenter kan midlertidig flytte hjem, uten at det påvirker stipendet.

Oktober:

Bevilger 16.7 millioner kr til studentene i helse- og omsorgssektoren, politistudenter og studenter som blir beordret til beredskapsarbeid gjennom Heimevernet eller Sivilforsvaret som i vår tjente mer enn lånekassens inntektsgrense. De får fullt stipend ut 2020. 

Bevilger 1,6 millioner til studenter i utlandet som var i sitt 16. og siste semester med rett til lån og stipend våren 2020, og som ble forsinket og ikke fikk tatt eksamen som følge av pandemien, får mulighet til å søke lån og stipend for ytterligere ett semester. Studenter som tok en utdanning som var lagt opp med eksamen bare én gang i året får mulighet til å søke ytterligere to semestre. 

Bekymret for studentene

Andreas Oftedal, leder i Høyres Studenter, sier til Journalen at pandemien rammer hardt. Også for studentene. Han er bekymret for at studenter har få møtesteder, samt at utfordringene knyttet til studenters psykiske helse forverres. Oftedal er derimot fornøyd med regjeringens nye krisepakke. 


Andreas Oftedal, leder i Høyres Studenter berømmer regjeringen. Foto: PRIVAT

– Vi er glade for at regjeringen opphever inntektsgrensen ut året for gitte grupper, og vi håper dette gir lærdom. Studentene er viktige bidrag til arbeidslivet, og inntektsgrensen bør derfor økes permanent, sier han og fortsetter:

– Videre berømmer vi at regjeringen løser opp for utenlandske studenter som har måttet utsette studier, og at de får muligheten til å fullføre graden sin med stipend og lån fra Lånekassen.

Astrid Hoem, innstilt leder i AUF, er uenig i Oftedals bemerkninger og påpeker at vår generasjon blir hardt rammet av koronakrisen. 

– Vi mister jobbene våre, det blir vanskeligere å komme inn på studiene og boligmarkedet var allerede opphetet før krisen traff oss. Hvis vi skal ha samme muligheter som foreldregenerasjonen, så trengs kraftigere tiltak enn dette. Regjeringa forstår rett og slett ikke hva vi unge trenger.

Studenter klarer seg bedre enn forventet

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim sier til Universitas at regjeringen vurderte at det ikke var behov for ytterligere tiltak i proposisjonen de la frem for Stortinget i september, men at han følger situasjonen nøye. 


Henrik Asheim, forsknings- og høyere utdanningsminister mener at studentene ikke trenger mer hjelp fra regjeringen nå. Foto: Marte Garmann

– Da krisen smalt i mars og vi opplevde det største tilbakeslaget i norsk økonomi siden andre verdenskrig ble rundt 400.000 nordmenn kastet ut i arbeidsledighet, og enkelte mistet hele livsgrunnlaget sitt over natten. Det har vært vanskelig for studenter også, men tross alt har studenter, i motsetning til andre, en inntektssikring gjennom Lånekassen, hvor de hver måned har visst at det kommer penger inn på konto, sier Asheim.

Videre presiserer Asheim at tilleggslånet i vår var et målrettet tiltak for å hjelpe de som var i en vanskelig økonomisk situasjon. Han mener at det faktum at det ikke var flere som søkte, kan tyde på at det har gått bedre med studenter enn forventet. 

– Sånn sett mener jeg det er en positiv ting at regjeringens krisepakker er underbrukt i flere sektorer. Det betyr at vi har klart oss bedre enn det vi fryktet i mars. Det er bra for den enkelte, for bedriftene og ikke minst for samfunnet vårt.

 

Emneord: