GRÜNDERE: Ketil Høigaard og Henrik Printz Aamlid i startup-selskapet Drop. Foto: Tina Sletten

Skal gjøre det enklere å kvitte seg med bilen

Gründerne bak Drop vil gjøre det attraktivt for folk å leve et liv uten privateid bil. De ser på dagens borettslagsparkeringer som en første løsning.
Mandag, 12 oktober, 2020 - 13:14

Fremtidige løsninger

Endringer i samfunnet fører til andre behov i byutviklingen, og dette bringer nye aktører på banen. Blant dem er Ketil Høigaard og Henrik Printz Aamlid, gründere i startup-selskapet Drop. Sammen vil de skape en løsning for å utnytte de eksisterende parkeringsplassene på en mer effektiv måte. I første omgang vil de gjøre om garasjene i borettslag til noe mer enn bare en plass for oppbevaring av en personbil som sjeldent er i bruk.

– Det er et økende behov for mobilitet, frakt helt hjem og hjemmetjenester. Samtidig krever internasjonale avtaler og politiske avgjørelser at vi skal kjøre mindre. Parkeringsplasser blir omdannet til sykkelveier og det blir grønne soner. Vi mener garasjene kan være en viktig ressurs for å møte denne utfordringen, sier Høigaard. 


MYE LEDIG PLASS: De offentlige parkeringsplassene står relativt fulle, men bak private porter er det en haug av p-plasser som aldri ser dagens lys. Illustrasjonsbilde: Drop.as

Parkeringens Airbnb


BOOKINGSYSTEM: I appen kan man booke ledige p-plasser, og åpne andre garasjeporter man har fått tilgang til. Foto: Drop.as

Ved hjelp av en app skal man kunne legge ut parkeringsplassen sin til leie når man selv ikke bruker den. Da er plassen ledig for booking for eventuelle besøksgjester, hjemmetjenesten, håndverkere eller andre som har ærender i sentrum.

– Det blir en digital garasjeportåpner som gir tilgang og plass til de som har behov. Du kan også gi til tilgang til de du selv ønsker i appen, forklarer gründerne.

Parkeringsplassen som felles knutepunkt

Høigaard forteller at de ser for seg et samfunn de neste 10-15 årene der den yngre generasjonen ikke skaffer seg bil, kanskje ikke engang får lappen, men at man fortsatt skal være like mobile ved hjelp av andre verktøy.

– Vi vil gjøre det enklere for beboere å kvitte seg med bilen når man bor i et borettslag. Garasjen vil være knutepunktet for tjenester som bildeling, pakkelevering, sykkelutleie osv. Dette fører til mindre bruk av bil, mindre utslipp og færre biler som står ubrukt mesteparten av tiden, sier Høigaard.

På sikt vil de jobbe for at nye eiendommer får færre garasjer, og at disse blir benyttet til for eksempel bildelingstjenester for alle beboere.

– Vi er i dialog med eiendomsutviklere og ønsker å samarbeide mye tettere med dem om hvordan de bør utforme garasjene for at de skal være mer fremtidsrettede. Vår visjon er at om noen år så bygges det ingen nye bygg i Oslo uten at Drop er en naturlig del av løsningen, sier Høigaard.

Byrådets vedtak

CO2-utslipp skal reduseres, tjenester skal bli grønnere og p-plasser skal fjernes. I september kom Byrådet ut med Oslobudsjettet 2021. Der kommer det frem at offentlig parkering i Oslo også skal øke i pris.

– Utviklingen i bybildet er veldig positiv for oss. Litt av jobben vår er å bruke denne plattformen til å stimulere den adferden som vi alle egentlig ønsker: å få ned bilbruken og utslippene, men samtidig gjøre det mulig for eldre å bo lengre hjemme, og få en effektiv hverdag, sier Aamlid.

– Vi er enige om at det gjør vondt, men vi går til tannlegen. Det er nok litt sånn Oslos befolkning tenker om Byrådets tiltak, legger Høigaard til.

Færre biler

Øyvind Solberg Thorsen, direktør i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) tror det vil bli mange ulike valg og holdninger til mobilitet framover.

– Vi er yngre mye lengre og derfor vil det være et større tidsspenn i antall år hvor mange nordmenn vil være fleksible i valg av løsning, og ikke binde seg opp til å eie en bil, eie en bolig og tilhøre et sted, sier Thorsen.


FÆRRE BILER: Øyvind Solberg Thorsen synes muligheten for å eie bil i Oslo blir stadig vanskeligere og mindre aktuelt. Foto: Bård Gudim

– Jeg har vanskelig for å se at vi i kort framtid får noe som kan erstatte bilen, sier Thorsen.

– Men jeg kan se at bildelingstjenester kan funke i en storby som Oslo. Men uavhengig av hvor man bor så må man enkelte ganger ha tilgang til større transport. Det blir vanskelig å dra på Ikea med sparkesykkel, legger han til.

Thorsen forteller at det er en tydelig utvikling i bilsalget i Oslo og på landsbasis. Bilsalget i Norge i år har sunket med 14% enn på samme tid i fjor. Ulike faktorer kan påvirke tallene, men Thorsen tror at vi vil fortsette å se en nedgang. I tillegg vil regjeringens avgiftspolitikk ha en stor betydning for utviklingen fremover.

Fremtidens by

Drop starter tjenesten i Oslo, men har høye ambisjoner for veien videre.

– Norge er sandkassa som de andre landene ser til. Oslo kommer til å være en merkevare for fremtidens byer, og vi ønsker å være en del av den løsningen vi tror vil etterfølges rundt i hele verden, sier Høigaard.

I kjølvannet av Covid-19

I 2020 med Covid-19 så har belegget i parkeringshusene gått kraftig ned, ifølge en artikkel i Kapital. Hvis videotjenester og hjemmekontor fortsetter å bli en del av normalen er det ikke sikkert det er så mange som har behov for å komme seg inn til sentrum. Så gjenstår det å se om denne utviklingen i mobilitet er noe som vil bestå også etter at pandemien er over.

Emneord: