Det er satt opp skilt foran skateparken om å følge støyforskriftene til Oslo Kommune. Det opplever beboere ikke blir fulgt. foto: Irene Dafinceska Naustdal

Skatepark skaper støyutfordringer for naboer

Etter flere år med planlegging sto Lakkegata skole flerbruksanlegg klar september 2019. Ett år senere klager naboer på støy.
Onsdag, 14 oktober, 2020 - 15:12

Foreldregruppen på Lakkegata skole kontaktet Undervisningsbygg etter at de så et behov for ny skolegård. Tomten skateparken står på i dag, var nesten bare asfalt og med noen få basketballkurver. Det var problemer med bilparkering og narkotika på tomten. Barn i området følte seg utrygge å bevege seg på tomta.

 

Naboer tett på skateparken, opplever støy både fra skating men også festing på nettene. Undervisningsbygg har motatt klager, men å regulere bruken av en alltid åpen tomt er utfordrende. 

Se video nedenfor.

 

Emneord: