Folketomt på Oslomet, slik vil det også være under eksamensperioden. Foto: Daniel Kjellgren

Skeptisk til eksamensendring

Den pågående pandemien har ført til at høstens journalistikk-eksamen vil bli gjennomført digitalt.
Torsdag, 8 oktober, 2020 - 16:37

 

Anne Hege Simonsen, førsteamanuensis ved Oslomet, er en av de som sitter med hovedansvaret for å utarbeide ny eksamen.

– Rent faglig tror jeg man får et helt utmerket tilbud, sier Simonsen.

Simonsen er trygg på at den digitale versjonen fremdeles vil ivareta insentivene til å sette seg tilstrekkelig inn i pensum. 

Førsteårsstudent Jonas Gjøransson tror at endringen kan ha negative konsekvenser for det faglige utbyttet.

Emneord: 
Tags: