Foto: Sophia Zhichkina

Slakt av storfe går ned

Større etterspørsel av melk fører til at færre melkekyr blir slaktet.
Mandag, 2 november, 2020 - 17:56

I følge Statistisk sentralbyrå har kjøttproduksjonen av storfe gått ned 4,7% sammenliknet med fjoråret. En av hovedårsakene til nedgangen er større etterspørsel av melk. 

– Den viktigste forklaringen på nedgangen i første halvår er nok den økte etterspørselen etter norsk melk. Både på grunn av korona med mindre grensehandel, og på grunn av utsettelsen av oppstart av Jarlsbergfabrikken i Irland. Færre melkekyr ble dermed sendt til slakting, sier Christine Kleppe, seniorrådgiver i Landbruksdirektoratet. 

Kleppe kan fortelle at det også har vært en begrenset svenskehandel, som gir utslag i omsetningen av norsk ost. 

– Produksjonen av Jarlsbergost til eksport flyttes fra Norge til Irland som følge av bortfall av eksportstøtten for ost fra 1. juli 2020, denne produksjonen er forsinket. Dette innebærer at det fortsatt har vært behov for melk i Norge til produksjon av ost for eksport, fortsetter hun.

Økning på 18%

Bent Myrdahl fra Q-meieriene kan bekrefte at det har vært en økt etterspørsel etter melk i år. Hos Q-meieriet har de hatt en økning på 18%. 


MELKEPRODUKSJON: Nordmenn vil ha norsk melk. Foto: Q-meieriene.

 

 

Emneord: 
Tags: