I ETABLERINGSFASEN: Leder Erle Bårdsdatter Sæther (venstre) og nestleder Elen Ravna (høyre) var med på å starte den nye studentforeningen. Foto: Renate Karlsmoen

Starter samisk studentforening

Saemien Studeenth Oslovisnie er en nyoppstartet samisk studentforening i Oslo. Foreningsleder Erle Bårdsdatter Sæther sier det lenge har manglet en organisasjon spesielt for samiske studenter.
Søndag, 11 oktober, 2020 - 18:27

Den samiske studentforeningen Saemien Studeenth Oslovisnie (SSO) er knapt en måned gammel, men har allerede over 20 medlemmer.

– Mange har vært interesserte i å delta, sier nestleder Elen Ravna. Det var over 20 personer på stiftelsesmøtet, og det er veldig mange når man snakker om samiske studenter, som er en snever gruppe.

En sosial arena

Ifølge Samisk myteknuser føres det ikke statistikk over hvor mange samer som bor i Norge, men det bor mange med samisk bakgrunn i Oslo. En stor andel av disse er studenter. Likevel har det ikke fantes en egen sosial arena for denne gruppen før nå.

– Vi merket at det kanskje var det som trengtes blant de samiske organisasjonene som allerede var her i byen. Man har de voksne og mer politiske organisasjonene og Oslove Noereh, som er en ungdomsorganisasjon. Vi trengte en organisasjon spesielt for studenter, som kunne ta opp studentproblemer, forteller SSO-leder Erle Bårdsdatter Sæther.


MØTEPLASS: Medlemmene i Saemien Studeenth Oslovisnie gleder seg til å komme ordentlig i gang. Foto: Kristine Ballari

Etableringen av studentforeningen kan gjøre det enklere å skape en sosial arena for samiske studenter. Dette er også nedfelt i foreningens formålsparagraf.

– I Tromsø er det mer naturlig og lettere å finne andre som snakker samisk, eller å finne samiske møteplasser, mens her i Oslo har man aktivt måttet skape og oppsøke selv, utdyper Sæther.

Hun tror den nye studentforeningen kan endre dette.

Vanskelig tidspunkt

Mellom 19. og 26. oktober arrangeres Samisk språkuke. Målet er å synliggjøre og skape bevissthet om de samiske språkene, opplyses det om på nettsidene deres.

Den nyetablerte studentforeningen hadde forhåpninger om å få til noe i den anledning, men erkjenner at dette blir vanskelig.

– Vi er såpass nye og har ikke kommet ordentlig i gang, og i tillegg så er det korona. Så vi har kanskje valgt det vanskeligste tidspunktet å starte en studentforening på, fordi man egentlig ikke kan samles på samme måte som man ville kunnet ellers, sier Sæther.

– Men vi satser på å få til noen mer koronavennlige arrangementer fremover, avslutter hun.

Journalen har også vært i kontakt med Samisk Hus i Oslo. Grunnet forberedelser til Samisk språkuke har de ikke vært tilgjengelige for kommentar.

Emneord: