Direktør for NFI, Kjersti Mo. Foto: Einar Aslaksen.

Staten satser millioner på unge filmskapere

Statsbudsjettet for 2021 styrker satsingen på unge talenter i kultur med 29 millioner kroner.
Onsdag, 14 oktober, 2020 - 14:56

Statsbudsjettet for 2021 gir 29 millioner til talentsatsning i kultur. Budsjettet styrker Norsk filminstitutts satsing på unge med 15 millioner kroner. De resterende 14 millionene er tildelt Talent Norge. Daglig leder i Talent Norge, Maria Mediaas Jørstad, gleder seg over budsjettet.

– En stor anerkjennelse av betydningen av talentutvikling i kulturlivet, sier daglig leder i Talent Norge, Maria Mediaas Jørstad i en pressemelding.

– Det er svært gledelig at regjeringen ser betydningen av talentutvikling i kulturlivet med en slik kraftfull og inkluderende satsing

Positiv til utviklingen

Styreleder i Talent Norge, Tom Remlov, er svært positiv til utviklingen. Han forteller at styrkingen av organisasjonen er en annerkjennelse på hva de har fått til i løpet av de fem første driftsårene.

– Styrkingen av Talent Norge, er en formidabel anerkjennelse av resultatene som er oppnådd i våre satsinger gjennom de fem første driftsårene, sier styreleder Talent Norge Tom Remlov. - Dette arbeidet skal fortsette – og det skal styrkes!

Maria Mediaas Jørstad peker på støtten til NFI som noe veldig positivt. Hun gratulerer instituttet for regjeringens annerkjennelse av at satsing på talenter. 

NFI fornøyd med budsjettet

Leder for NFI, Kjersti Mo, gleder seg også over statsbudsjettet. Hun er fonøyd og mener det gir en helhetlig vekst for filmfeltet. 

– Vi trenger å øke bredden i hvilke stemmer som slipper til, både foran og bak kamera. Det blir bra både for bransjen, publikum og fra et demokratiperspektiv. Det er vesentlig å sørge for at det er et mangfold i historiene som fortelles, så folk kan kjenne seg igjen og historiene oppleves som relevante  

 

Emneord: 
Tags: