Drammensveien 126 rives. Forretningene som holdt til i bygget hadde midlertidig leiekontrakt. Foto: Fride Sørensen

River kontorbygg fra 50-tallet - nabolagspuben må stenge

Et kontorbygg i Thune-området på Skøyen skal rives. Da må lokalpuben Da Capo midlertidig stenges, til fortvilelse for stamkundene.
Onsdag, 14 oktober, 2020 - 12:12

Det store kontorbygget i Drammensveien ble bygget på 1950-tallet, og skal nå rives til fordel for et enda større og mer moderne. Byggeprosessen vil ta to og et halvt år, og vil påvirke den nærmeste nabotomten. Lokalpuben må dermed stenge på ubestemt tid.

 

Det gamle holdt ikke mål

Nils Bugge fra utbyggerfirmaet Fram Eiendom sier at det gamle kontorbygget ikke holdt mål for moderne kriterier til kontorbygg.

– Det gamle bygget var utidsmessig i forhold til takhøyder og slikt. Det var vanskelig å få til gode arealer med ventilasjon som kreves i dag, sier han.

Gisle Løkken, president i Norske Arkitekters Landsforbund, mener at det ofte kan være en litt for lett løsning å rive istedenfor å renovere slike bygg. Han er ikke kjent med rivningen av Drammensveien 126, men kjenner til problemstillingen.

– Det bør ikke være noe automatikk i det at det er greit å rive. Det er nok mange som oppfatter at mange bygg fra 50- og 60-årene kanskje ikke er fullt så verdifulle som enda eldre bygg, sier Løkken.

Fram Eiendom mener de har gjort den vurderingen tidligere i prosessen.  Reguleringssaken om eiendommen startet i 2012.

– Vi renoverer jo bygg hele tiden innvendig og gjør påkostninger i byggefasen som vi eier her på skøyen. Men der det ikke er mulig å oppgradere slik at man kan få tidsmessige kontorarealer og lokaler som tilfredsstiller arbeidsmiljøloven for eksempel, så er man nødt til å gjøre større grep som å rive, sier Bugge.


Løkken mener at tanken om gjenbruk og resirkulering i byggeprosesser vil bli mer vanlig, men at det tar tid før det havner i lovverk. Foto: Fride Sørensen

Lys teglstein

Det nye bygget som skal oppføres kommer til å bli større og høyere. Ifølge Fram Eiendom skal det blant annet ha et «tårnbygg» på ni etasjer.

– Det blir oppført i lys teglstein og høye vinduer som strekker seg over to plan i første etasje for å gjengi en vindusstruktur som er på Thune-området. Den lyse teglsteinen er for å harmonere med omkringliggende bebyggelse, sier Bugge

Det nye bygget er utformet i henhold til reguleringsplanen, og føringer fra byantikvar og andre høringsinstanser.

 

Tiden vil vise

I første etasje skal det bygges lokaler for forretninger. Hva slags forretninger, vil vise seg når bygget er ferdig om to og et halvt år.

– Jeg vil tro at det kan bli serveringssted, møbler og interiør, det kan også bli klesforretning hvis noen vil det, sier Bugge.

I mellomtiden vil tomten være en byggeplass hvor også nabobygget blir påvirket. Den populære lokalpuben Da Capo må stenge på uviss tid. 

Lee Frivold har vært stamgjest på Da Capo i 10 år, og er fortvilet over at det lokale møtestedet stenges. For han har det ikke vært tydelig om de kommer til å åpne igjen.

– Det var veldig trist når vi fikk høre om stengingen, i og med at Da capo var et samlingsted for veldig mange mennesker. Skøyen-området har ikke mange alternativer for oss, sier Frivold.


Stamkunden Frivold liker Da Capo fordi de har et enkelt preg med gode priser. – Det har liksom blitt et samlingspunkt hvor du kan komme som du er og være deg selv, sier han. Foto: Fride Sørensen

Vil gjenåpne lokalpuben

Match Eiendom er eier av bygget til Da Capo og kan derimot bekrefte at de ønsker å åpne puben igjen.

– DaCapo skal tilbake. Dette er en rivesak hvor vi ikke kan ha oppe når det rives og bygges, men når de er ferdige skal vi gjenåpne Da Capo, sier Tollef Nielsen fra Match Eiendom. 

Han forstår imidlertid fortvilelsen blant stamgjestene.

– Det er jo fortvilende for oss alle at vi ikke har DaCapo der i disse dager, men man må knuse noen egg for å lage en omelett, forteller Nielsen. 

Stamgjesten Frivold er lettet over å høre at de vil gjenåpne. Han tror at stamgjestene vil komme tilbake.