Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 innebærer blant annet kutt i antall nye studentboliger som skal bygges. Foto: Maia Jacobsen.

Studenter kritiske til regjeringens statsbudsjettforslag

Til neste år vil det bygges 550 færre studentboliger enn i år dersom regjeringen får gjennom sitt budsjettforslag i Stortinget. Studenter reagerer.
Tirsdag, 13 oktober, 2020 - 15:49


Finansminister Jan Tore Sanner legger frem regjeringens statsbudsjettforslag for 2021. Foto: Maia Jacobsen. 

Onsdag formiddag ble regjeringens forslag til Statsbudsjettet for 2021 lagt frem på Stortinget. For studenter innebærer forslaget blant annet kutt i antall nye studentboliger fra 2200 i år til 1650 i 2021.

Skuffede studentorganisasjoner

Styremedlem i Norsk Studentorganisasjon og leder for Velferdstinget Vest, Anette Arneberg, sier i en uttalelse til Journalen at det er synd at man i budsjettet satser lite på studentboliger, blant annet fordi det private boligmarkedet har høye priser og lave standarder.

– En satsing på studentboliger kan på sikt bidra til å forbedre standarden på det private markedet, sier Arneberg. 

Også leder for OsloMets studentparlament, Marie K Bruntveit, er kritisk: 


Leder for OsloMets studentparlament, Marie K Bruntveit. Foto: Maia Jacobsen. 

– Vi er ikke fornøyde. Man åpner opp for flere studentplasser, men gir ikke  nok til utbygging og rehabilitering av bosteder. Skulle gjerne sett det var nok til alle som trengte det. Politikken vår i parlamentet er 30% dekning. Dette budsjettet går i feil retning.

Studentene reagerer

Journalen har spurt flere studenter ved OsloMet om deres reaksjoner til statsbudsjettet. Flere peker på hvor viktige studentboligene er, og er kritiske til regjeringens forslag om kutt.

– Studentboliger er viktige så man kan bo andre steder enn der man er fra. Man blir mer uavhengig. Det private markedet er veldig dyrt, sier Cecilie Gloslie.


OsloMet student Ingrid Føsker bor selv i studentbolig og mener de er et viktig tilbud for studenter. Foto: Maia Jacobsen. 

Journalen har også snakket med Ingrid Føsker, som selv bor i studentbolig. Hun mener at studentboligene er viktige fordi de er billige og trygge.

– Studentboligene har gode ordninger med blant annet vaktmester. Jeg har bodd privat før selv og opplevd at eier ikke stiller opp. Man burde bygge flere heller enn færre, så flere får tilbud og ventelistene går ned.

Opposisjonens alternativer

– Det er mildt sagt sjokkerende at regjeringa lemper på ambisjonene for bygging av studentboliger i en tid med studentvekst og økende boligpriser i byene. Ikke bare lemper de på ambisjonene, men de kutter betydelig, sier leder for AUF, Astrid Willa Eide Hoem, i en kommentar til Journalen.

– Vi i AUF vil bygge 5000 studentboliger i året, rydde opp i det private leiemarkedet og gjøre det enklere for unge å komme seg inn på boligmarkedet, fortsetter hun.

Også formann i FPU, Andreas Brännström, sier at de er kritiske til regjeringens forslag, og at det nå ser ut til at regjeringen stanser satsing på studentboliger. 

I løpet av høsten vil de ulike partiene komme med sine alternativer til statsbudsjett for 2021, før Stortinget vedtar et endelig budsjett før jul. Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Rødt har alle programfestet å bygge flere studentboliger, og ønsker å bygge henholdsvis 3000 (Ap, Sp), 4000 (Sv) og 5000 (Rødt) i året.

Regjeringens svar

I en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet sier forskings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H), at det årlige snittet på studentboliger som regjeringen har gitt midler til, fortsatt vil ligge på over 2200, noe som han hevder er langt flere enn det årlige gjennomsnittet til den rødgrønne regjeringen.

I tillegg sier han at antallet har gått ned i år fordi samskipnadene ikke har søkt om midler til flere boliger.

Dette reagerer studentbevegelsen på.

- Fristen for å søke går jo ikke ut før i desember. Man bør ikke ta mål før fristen går ut, sier leder for OsloMets studentparlament Bruntveit.

Journalen har forsøkt å kontakte Unge Høyre for en kommentar til kritikken om statsbudsjettet, men har ikke lykkes i å få et svar.