"En meteren" overholdes av studentforeningene som møtes fysisk. Foto: Maria Helén E. Johansen

Leker med meteren

Revyforeningen ved psykologisk institutt er en av flere fysiske studentforeninger i Oslo som preges av de strenge smitteverntiltakene.
Mandag, 12 oktober, 2020 - 15:35

Studentforeningen “Morrari” er revygruppen til Psykologisk institutt, ved Universitetet i Oslo. Foreningen avhenger av å møte hverandre fysisk, og må derfor jobbe aktivt med å overholde smittevern for å kunne fortsette.


Smittevernet tas seriøst av medlemmene under improvisasjonsleken. Foto: Maria Helén E. Johansen

Tilpasningsdyktige  

Psykologistudentene Mari Haugland Andersen (23) og Mie Granlund (20), er medlemmer og to av lederne i revyforeningen. De setter stor pris på de fysiske møtene hver torsdag ettermiddag. 


To av lederne i foreningen, f.v. Mari Haugland Andersen (23) og Mie Granlund (20), lar ikke smitteverntiltak sette en stopper for de fysiske møtene. Foto: Maria Helén Engøy Johansen.

 Som fysisk forening forsøker de å tilpasse hvilke aktiviteter de kan gjennomføre med tanke på smittevern.  

– Vi kan ikke ha så fysisk impro, vi kan ikke være på hverandre liksom. Også er det noen leker vi har pleid å ha, som vi har måtte utelukke, fordi de rett og slett ikke er mulige å gjennomføre hvis man ikke skal ha kroppskontakt, forklarer Andersen. 

– Det er noen leker som egentlig er litt tettere, men som vi har gjort om, slik at det er lettere å holde avstand, legger Granlund til. 

Lederne er klare på at selv om enkelte tiltak gjør at aktiviteter må tilpasses, foretrekkes fysiske møter fremfor zoom. 

– Da landet stengte ned tidligere, så hadde vi jo zoom-møter. Men da ble det jo liksom ikke øvelse, men mer sånn for det sosiale, forteller Andersen. 


Antibacen står klar og lett tilgjengelig for bruk før neste lapp trekkes. Foto: Maria Helén E. Johansen

For øyeblikket har foreningen hatt “normale” øvelser, med svært godt oppmøte. 

– Så langt har det vært øvelse fordi det har vært ganske bra oppmøte, og da er det gøy å drive med revyting, utdyper Mari. 


Gleden over å få møtes fysisk, er større enn misnøyen av å måtte ta noen små forhåndsregler. Foto: Maria Helén E. Johansen

Viktig sosial plattform

Ifølge de to lederne, er foreningen en såpass viktig del av studenters sosiale nettverk utenfor skolen at de må gjøre alt for å beholde den, spesielt slik studiehverdagen er nå.

– Vi ville gjerne så langt det lot seg gjøre gjennomføre fysiske øvelser, eller på en eller annen måte opprette et møtepunkt. For det er veldig få arenaer for sosiale aktiviteter akkurat nå,forklarer Mari. 


Lite slår latteren som fyller rommet under idémyldringen angående neste revy. Foto: Maria Helén E. Johansen

– Også kobler man liksom litt ut da. Og bare gjøre litt av de tingene man brukte å gjøre, men med litt andre hensyn da likevel, utdyper Mie. 

Studentforeninger anses som en viktig del av universitetsstudenters sosiale nettverk. Gjennom Studentsamskipsnaden i Oslo (SiO) sine nettsider, kan man få en nærmere oversikt over foreningene som finnes.

Medlemmene tar hensyn 

Selv om smitteverntiltakene gir enkelte begrensninger, opplever Andersen at medlemmene er flinke og tar tiltakene seriøst. 

– Det har fungert godt så langt. Folk er positive og flinke til å følge de reglene vi har, forteller lederen.   

Lederne krysser fingrene for at øvelsene kan gjennomføres fysisk frem mot neste revy. Det viktigste for dem er likevel gleden av det sosiale, og det å opprettholde denne plattformen som et avbrekk i den pandemiprega hverdagen til medstudentene. 

– Jeg tror på en måte mange setter pris på å ha det sosiale tilfluktsstedet som ikke dreier seg så mye om fag. Og det er det vi veldig gjerne ønsker å være, oppsummerer Andersen. 


Idémyldring med fornuftig avstand, stopper ikke gode idéer fra å nå ut til resten av gruppa. Foto: Maria Helén E. Johansen

 

Informasjon om hvilke smitteverntiltak som er innført for studentforeninger, kan du finne en oversikt over på ulike universtieters egne nettisider, eks. UiO her. Og ellers under den oppdaterte informasjonen tilknyttet arrangementer, på Oslo kommune sine nettsider og Folkehelseinstituttets egne nettsider.  

Emneord: