Før pandemien viste undersøkelser fra Folkehelseinstituttet at nærmere én av tre studenter opplever ensomhet ofte. foto: Irene Dafinceska Naustdal

Zoomroom = tomrom?

Studentprest Siri Magnusen ved OsloMet, bekymrer seg for økt ensomhet hos studenter etter en mer digitalisert studiehverdag.
Tirsdag, 13 oktober, 2020 - 11:11

– Min bekymring er at flere studenter blir ensomme, og at de som allerede har det vanskelig, får det enda tøffere, sier Magnusen.

Hun fortsetter å fortelle at campus er en viktig sosial møteplass. Der begrenset fysisk oppmøte og digital undervisning, kan skape isolasjon og mindre kontakt mellom studentene.

Ikke alle kunne delta på fadderuka

Magnusen er spesielt bekymret for nye studenter som har flyttet alene og dratt fra sitt kjente miljø hjemme.

– Vi vet at fadderprogrammet er veldig viktig for at nye studenter får venner og et miljø på studiet.

Hun roser innsatsen til årets faddere, men forklarer at enkelte studenter ikke følte det var trygt nok å delta, selv om de ønsket. Flere prioriterte å ta hensyn til kjærester eller familiemedlemmer som var i risikogruppen for Covid-19.


Siri Magnusen sitter sjeldent foran PCen. Hun har kaffetid hver torsdag mellom kl. 14-16  i Studenthallen på P52. foto: Irene Dafinceska Naustdal

Hjemmejobbing svekker konsentrasjonen

Magnusen trekker frem masterstudentene som en annen gruppe hun har tenkt mye på.

– De har jo vært studenter lenge og har i utgangspunktet allerede kontakt med andre. Men nå sitter flere og jobber kun hjemme og det kan by på utfordringer.

Hun understreker at det å sove, spise og jobbe på samme sted er tøft. Konsentrasjonsevnen svekkes og pausene på sofaen kan fort bli lange. Leder for studentparliamentet, Marie Knutsen Bruntveit, sier seg enig med studentpresten.

– Det å stå opp i samme rom som man jobber er krevende. Det vi opplever er at studenter ikke føler de klarer å legge fra seg verken fritidsaktiviteter eller jobb, sier hun.

Zoom-kaffe med studenter

– Noen har jeg tatt en kaffe med på morningen over Zoom. Bare for å snakke og høre hvordan det går, om de har noen planer i dag, eller om er det noe spesielt de jobber med for tiden, nevner Magnusen.

Hun utyper at det er verdifullt for de som er hjemme at de får snakket med noen og fortalt om dagen sin.

– Å dele noe positivt en har opplevd motvirker ensomhet, fastslår Magnusen.

Digital slitasje

Magnusen hjelper studenter som kjenner på ensomhet å finne passelige studentforeninger. Mye av engasjementet i foreningene foregår digitalt i år, noe som gjør fysisk oppmøte mellom medstudenter mindre. Hun legger ikke skjul på at hun har merket at mange er lei det digitale.

– Jeg har inntrykk av at mange studenter opplever det som slitsomt.

Da Magnusen hadde hjemmekontor ønsket flere og møtes ansikt til ansikt og ikke gjennom Zoom.

– Da ble det mye turer i parken, forteller hun.

Studenter som ressurs for hverandre

–  Noe positivt medstudenter kan bidra med er å ha kameraet på i Zoom-undervisningen. Ikke fordi det er et krav fra læreren, men så de som er hjemme ser andre i løpet av en dag, sier Magnusen.

Hun avslutter med at hun ikke vet om man kan gjøre noe kampanje ut av det, men tror det er et enkelt grep medstudenter kan gjøre for å hjelpe hverandre.

 


Marie Knutsen Bruntveit vil at studenter skal bruke de tillitsvalgte. Alt for mange problemer blir igjen i klasserommene fordi det ikke blir tatt videre. foto: Brian Cliff Olguin / OsloMet 

Fra dugnadsånd til eksamensjuks

Marie Knutsen Bruntveit, leder for Studentparlamentet ved OsloMet, utdyper videre om studenters tilbakemeldinger.

Bruntveit belyser at smittetallene har vært lave så langt i høstsemesteret, med 16 studenter smittet. Smittevernstiltakene fungerer, men man ser en endring hos studentene.

– Tidligere i vår var det en mer kollektiv holdning om at dette kommer vi oss igjennom. Nå opplever vi at folk er jevnt over lei, sier Bruntveit.

Hun forteller om studenter som ønsker å droppe ut og mer eksamensjuks som resultat av den økende digitale undervisningen.

Ikke alle fagområder passer for digital undervisning

Når det kommer til den digitale undervisningen informerer Bruntveit at studenter sitter med ulike erfaringer.

– Undervisningsnivået varierer da det kommer ned til hver enkelt foreleser og deres kunnskap til å utnytte de digitale virkemidlene. I tillegg så er det ikke alle fagområder som passer å undervise digitalt, forklarer Bruntveit.