Panelet består av 4 studenter fra Institutt for musikk ved NTNU og deres professor i faget "Globale perspektiver på musikk, kjønn og seksualitet". Foto: Herborg Skar Fra venstre: Ingrid Myrland Johansen (21), Mona Hynne (22), Are Kjeldsberg Skauby (22, Elise Aas Ersdal (22) og professor Thomas Richard Hilder.

En musikkbransje i ubalanse

Feminalen tar tak i en musikkbransje i ubalanse ved å skape rom for debatt og å løfte frem dyktige kvinnelige artister.
Onsdag, 28 oktober, 2020 - 10:43

Under musikkfestivalen Feminalen, som gikk av stabelen 23.-25. oktober i Trondheim, lå fokuset på å skape debatt og på å løfte frem dyktige kvinnelige artister. Musikkbransjen preges av en ubalanse når det kommer til kjønnslikestilling og den mangler også mangfold på flere andre områder.

Pådriverne bak Feminalen mener at en likestilt musikkbransje ikke bare vil gi større frihet for alle, men også et rikere kunstuttrykk. Gjennom å arrangere musikkfestivalen ønsker de å bidra til å skape og synliggjøre rollemodeller og kanskje også engasjere flere jenter og kvinner inn i bransjen.

Hør ulike innslag fra Feminalen og intervju med Siri Haugan Holden fra Balansekunst:

 

Emneord: