Sparkesykkelen har blitt et gjenkjennelig kjøretøy i Oslotrafikken - akkurat som trikken. Foto: Sahil Zafar

Utrygt å kjøre sparkesykkel

De første fem dagene i oktober i år, registrerte politiet seks ulykker der sparkesykler hadde vært involvert. Det er en økning på 600 prosent sammenliknet med samme periode året før.
Tirsdag, 13 oktober, 2020 - 18:54

På politiets Twitterkonto ble det i perioden 29. september til 5. oktober lagt ut meldinger om seks ulykker der sparkesykler hadde vært involvert. Fire av ulykkene skjedde på to dager. Felles for alle var at det var et sammenstøt av sparkesykkel med enten bil, buss eller trikk. Nå mener Leah Hansen det er blitt for utrygt å benytte seg av sparkesykkelitlbudet.

Redd for å kjøre sparkesykkel

Hansen tar sparkesykkel hver dag til skolen, men sier hun er svært forsiktig.

– Jeg er jo nærmest avhengig av sparkesykkelen hver dag, men jeg føler meg ganske utrygg i trafikken når trikkene på flere tonn passerer meg i stor fart. Du står jo bare noen få centimeter unna de andre kjøretøyene. Trafikken blir også plutselig utfordrende, du må være forberedt på alt.

Videre forteller hun at flere av vennene hennes unngår å bruke sparkesykkel i frykt for å havne i en ulykke. 

– Det er ikke mange som bruker hjelm på sparkesykkelen vet jeg. Jeg bruker det, og de jeg bor i kollektiv med gjør også det. Vi er ganske enige om at vi helst ikke skal bruke sparkesyklene med mindre vi må. Det er jo litt mer praktisk enn bussen, men det hjelper ikke om man havner i en ulykke.

Flere ulykker på kvelden

Av de mange sparkesyklene som er tilgjengelige, er det flere som er åpne på nattestid. Brorparten av de som skader seg på sparkesykkelen gjør det nemlig på kveldstid, gjerne i beruset tilstand. Legevakten i Oslo fortalte NTB i juli at de anmodet sparkesykkelselskapene om å ta ansvar og stenge av sparkesyklene mellom klokken 22 og 7. 


Politiet tweeter om ulykker i sanntid. Hentet fra Twitter: @oslopolitiops

 

Journalen har forsøkt å få kontakt med politiet og sparkesykkelselskapene Voi og Tier. Ingen har svart på henvendelsene.

Emneord: