Det har i lenger tid vært en stor diskusjon om verdidokumentet til den kristne privathøyskolen NLA. Foto: Vilde Sofie Einan

Verdidokument i strid med utdanningsloven

Grunnskolelærer ved NLA mener skolens verdidokumenter ikke er forenlige med verdier lærerstudenter bør ha med seg ut i arbeidslivet.
Onsdag, 14 oktober, 2020 - 13:07

Forslaget til statsbudsjettet for 2021 er klart. Også for dette statsbudsjettet er det satt av støtte til den kristne verdibaserte høyskolen NLA. Høyskolen har campus i Bergen, Kristiansand og Oslo, og tilbyr en rekke utdannelser. Blant annet grunnskolelærerutdannelse. Lærerstudent Hedda Widahl mener verdidokumentet til skolen er på kollisjonskurs med utdanningsloven studentene må forholde seg til i arbeidslivet. 

Reagerer på verdidokument

Verdidokumentet til NLA legger vekt på at skolen tilbyr utdanning til alle kvalifiserte søkere uavhengig av livssyn. Til tross for at skolen selv bygger på den kristne tro slik den er uttrykt i Bibelen og den evangelisk-lutherske bekjennelse, ifølge deres nettside. Verdidokumentet sier omsider også at «ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA høyskolen står i forstått som bærende norm i samlivsetikken».

I forbindelse med revidering av verdidokumentet forrige skoleår stemte studentrådet og studentparlamentet for å fjerne denne, blant flere, formuleringer i dokumentet. Denne setningen ble likevel stående. 

Utdanner lærere til den offentlige skolen


Hedda Widahl er i sitt tredje år på lærerutdannelsen ved NLA. Foto: Vilde Sofie Einan

Widahl peker på at problemet med de noe kontroversielle verdiene ikke er om høyskolen kun utdannet musikere eller teologer, men at et så tydelig verdisyn ikke passer inn i en lærerutdannelse som utdanner lærere til den offentlige skolen. Den unge lærerstudenten viser til utdanningsloven, og en lærers jobb til å se enhver elev i et mangfoldig klasserom. 

            – NLA utdanner lærere til den offentlige skolen, ikke til kristne privatskoler, fortsetter hun. 

Studenten syntes det er bemerkelsesverdig at staten støtter en lærerutdanning som, ifølge henne, ikke åpner for mangfold og likeverd. 

Godkjent av NOKUT

Nestleder i KRFU, Hadle Rasmus Bjuland, viser til viktigheten av et mangfold av høyskoler og universiteter. For KRFU er det viktig at staten ikke skal overkontrollere høyskoler, og oppfordrer heller studenter til å lese seg opp på skolen de velger å søke seg inn på. Likevel tror, og håper, han at skolen har stor takhøyde for alle elever uavhengig av livssyn og verdier. 

Bjuland ønsker å trekke frem de andre punktene i verdidokumentet som omhandler nestekjærlighet, toleranse og likeverd. Han har troen på at høyskolen har tyngde på nettopp toleranse, likeverd og mangfoldighet på skolen, og i undervisningen, slik at nyutdannede lærere vil komme ut som tolerante lærere i norske klasserom. 


Nestleder i KRFU, Hadle Rasmus Bjuland. Foto: Pressebilde

Nestlederen poengterer i tillegg at skolen er godkjent av NOKUT. 

            – Vi ser ingen grunn til at ikke NLA skal få støtte fra staten på linje med andre private høyskoler, sier Hadle. Særlig ettersom NLA oppfyller de faglige kravene for statsstøtte, fortsetter han. 

Studenter, ikke eiere eller ledere

Det har ikke vært mulig å komme i kontakt med rektor ved NLA, Sigbjørn Sødal, i forbindelse med denne saken. 

Rektoren sa til VG tidligere i høst at styret lytter til elevene, men at de har valgt en skole som er bygd opp med et visst verdigrunnlag. Han legger også til at elevene kommer inn som studenter, ikke eiere eller ledere. 

            – Det finnes andre skoler for dem som måtte ønske seg noe annet, svarte Sødal til Vårt Land i september.

Både saken fra VG og Vårt Land omhandlet elever som følte seg diskriminert, mye på bakgrunn av verdidokumentene. 

 

Emneord: