Fra verdensdagen for psykisk helse. Foto: Anna Tørressen.

Webinar om bipolar lidelse

Bipolarforeningen arrangerte mandag 12. oktober temakveld via zoom.
Onsdag, 14 oktober, 2020 - 13:17

I forbindelse med verdens dag for psykisk helse lørdag 10. oktober, arrangerte Bipolarforeningen et webinar den 12. oktober om hva Bipolar lidelse er. Bipolarforeningen er en medlemsorganisasjon som hjelper de med bipolar lidelse, og de pårørende. Daglig leder for foreningen, Nina Antonov, er den som leder seminaret kalt «Hva er Bipolar Lidelse?»

Norges bipolarforening holdt en webinar med tema «Hva er bipolar lidelse» mandag kveld den 12. oktober. Webinaret besto blant annet av foredrag fra forsker Trine Wik Lagerberg og samtale med personer med påvist bipolar lidelse.

Jobber for mer aksept


Daglig leder for Bipolarforeningen Nina Antonov Foto: Privat

Nina Antonov som er daglig leder for organisasjonen sier at de har mange ulike strategier og tilbud for å hjelpe folk og å minske stigma rundt lidelsen.

– Vi er en medlemsorganisasjon som blant annet jobber med å spre informasjon, for å kjempe mot stigmatisering av personer med bipolar lidelse. Vi har ulike tilbud for våre medlemmer, for eksempel har vi mestringskurs og medikamentkurs. Vi har også møteplasser, som vi kaller åpent treff, hvor pårørende og de med lidelsen kan prate åpent og ha en erfaringsutveksling. Jeg tror noe av det viktigste vi gjør er å skape disse fellesskapene. Organisasjonen vår samarbeider også med forskere for å få en bedre forståelse av lidelsen, blant annet forskningssenteret Norment. Vi har også temakvelder som webinaret vi hadde i går, hvor vi da prøvde ut dette på zoom for første gang, med rundt 400 deltagere – veldig gøy!

Nina Antonov er svært opptatt av åpenhet rundt psykiske lidelser

– Jeg har en master i non-profit management fra et universitet i Berlin, også har jeg tidligere jobbet for Amnesty International. Men grunnen til at jeg jobber for nettopp denne organisasjonen er at jeg er veldig opptatt av psykisk helse, og mener at bipolar lidelse er svært underkommunisert. Det er mange som går udiagnostisert eller feildiagnostisert, og som derfor ikke får riktig behandling.

Hun påpeker også hvor risikabelt det kan være for et enkeltmenneske å gå ubehandlet med lidelsen over tid, og at det er desto viktigere med åpenhet rundt emnet. 

– Det kan være så mangt. For noen kan det gå helt fint, for andre kan det bety å droppe ut av skole eller jobb, ikke klare å opprettholde sosiale relasjoner og i absolutt verste fall begå selvmord. Det er viktig å understreke at bipolar lidelse er veldig forskjellig fra person til person. Selv om det i Norge først og fremst er kategorisert i to typer (type 1 og type 2) kan man i teorien si at det finnes like mange former for bipolar lidelse som det finnes mennesker med diagnosen. Derfor blir det vanskelig å generalisere.

Fordommer og mestringsstrategier


Seksjonsleder for Norment Trine Vik Lagerberg Foto Privat

Trine Vik Lagerberg er utdannet psykolog, seksjonsleder for Norment og forsker på mentale lidelser ved Oslo Universitetsykehus. Hun har forsket i mange år på blant annet Bipolar lidelse og holdt et foredrag under webinaret om nettopp hva bipolar lidelse er. Hun mener likevel det er mange faktorer som spiller inn i diagnotisering og definisjon av lidelsen.

– Kort sagt dreier det seg om et komplekst samspill mellom gener, miljøfaktorer og endringer i hjernen/nervecellene.

Lagerberg snakket også veldig mye om mestringsstrategier under foredredraget sitt, og legger spesielt vekt på en strukturert og sunn livsstil. 

– De viktigste mestringsstrategiene er også et stort spørsmål, og igjen vil jeg si at brukerperspektivet er vel så viktig som mitt forskerperspektiv. Men kort sagt er det viktig å fokusere på livsstil; god døgnrytme, balanse mellom hvile og aktivitet, begrense rusinntak, regelmessig trening, stressmestring - dvs. ting som er bra for alle, men ekstra viktig for personer med bipolar lidelse. Ellers, som jeg også nevnte i går, er det viktig å kjenne sin egen sykdom godt, slik at man kan oppdage tidlige tegn på at man er i ferd med å få en ny sykdomsepisode, og vite hva man skal gjøre (og hva andre kan hjelpe med) når det skjer. Det er også å ha en fastlege som man samarbeider godt med, slik at man raskt kan søke hjelp når man får det vanskelig.

 

For mer informasjon om bipolar lidelse, gå inn på www.bipolarforeningen.no.

Emneord: