Digitaliseringen akselererer under korona. Foto: Daniel Kjellgren

Zoom har kommet for å bli

UiO professor tror korona kan ha forandret høyere utdanning for alltid.
Fredag, 30 oktober, 2020 - 11:17

Studenter har siden mars rukket og bli gode venner, men også etterhvert uvenner, med den nå kjente digitale videotjenesten Zoom. Det kan derimot virke som at tiden er moden for å slutte fred med den digitale plattformen. Større integrering av digitalundervisning vil trolig være gjeldende også post-korona.


Professor og leder for Link ved UiO, Bjørn Stensaker. Foto: Universitetet i Oslo

– Jeg tror ikke man kommer til å gå helt tilbake til slik som det var. Jeg tror nok at det vi kommer til å se fremover er varianter av mer hybride utdanningsprogrammer, hvor man i mye større grad åpner opp for digitale læringsformer, sier Bjørn Stensaker, professor og leder for Link ved UiO.

Et direkte resultat av pandemien er økt digitalisering i utdanningssektoren. Stensaker tror at de siste månedene har kastet lys på hvilke muligheter det digitale rommet tilbyr, og at erfaringene de har gjort seg vil danne grunnlaget for hvordan vi strukturerer utdanningen i fremtiden.

– Det er ingen tvil om at for en del etablerte utdanningsinstitusjoner som OsloMet og UiO, som i hovedsak har drevet med fysisk undervisning, er det klart at dette har vært en wake up call, sier Stensaker.

Universitetslektor og årets foreleser på OsloMet Arne Henriksen, tror også digitaliseringen er kommet for å bli.

– At det blir mer digitalt, det er jeg ganske sikker på, sier Henriksen.

Fordeler og ulemper

Selv om mye tyder på at digitaliseringen vil fortsette å øke, finnes det aspekter ved utviklingen som faktisk går på bekostning av læringsutbyttet til studentene.

– Vi ser at det klassiske forelesningsformatet kan fungere helt utmerket i det digitale rommet. Men så ser vi at alt det disse digitale plattformene forsøker å få til når det gjelder sosial samhandling, havarerer, sier Stensaker.

Henriksen har selv erfart at forelesning i det digitale rommet kan fungere meget godt. Men erkjenner i likhet med Stensaker at det også har sine begrensinger.

– Når jeg spurte studentene om hvordan de så på det (digitalundervisning), kontra det å være på forelesning fysisk, så svarte studentene at det er en fordel. For nå sitter alle på førstebenk. Det som ble en utfordring var jo selvfølgelig gruppearbeid, sier Henriksen.


Årets foreleser på OsloMet, Arne Henriksen. Foto:Simen Berge

Symbiose mellom fysisk og digitalt

Hvordan legge til rette for et optimalt samspill mellom tradisjonell undervisning og en ny virtuell-utdanningshverdag blir utfordringen for institusjonene i tiden etter at koronabølgen har trukket seg tilbake.

– Det er ganske mye forskning som viser at læring er bedre når det digitale og det fysiske spiller sammen, sier Stensaker.

Han er derfor tydelig på at institusjonene må legge til rette for fysiske møter også i fremtiden. En stor misforståelse blant studenter er at man kun tilegner seg kunnskap fra foreleseren.

– Vi vet at læring også er en sosial prosess, og at studenter nesten lærer best når de er i en setting hvor andre studenter er tilstede, sier Stensaker.

Det kan være mye som tyder på at studentene vil returnere fra koronadvale til en annerledes studiehverdag. Men full digitalisering av studieløpet er trolig et godt stykke unna.

– Det har nok sine fordeler å ha digital undervisning, men det har jaggu meg sine ulemper også, sier Henriksen.