Illustrasjonsfoto. Foto: Hanna Johre

FHI er ikke overrasket over vaksineskepsis

Stadig flere koronavaksiner passerer tredje testfase, og rapporteres som klare for godkjenning. Mange nordmenn er likevel skeptiske til vaksinene.
Fredag, 20 november, 2020 - 11:25

En undersøkelse utført av Ipsos på vegne av Dagbladet i september, viste at 4 av 10 nordmenn ikke ville tatt en vaksine mot covid-19 hvis den ble tilgjengelig neste uke. Den offentlige debatten de siste ukene gir grunn til å tro at mange fortsatt er skeptiske. Folkehelseinstituttet (FHI) mener dette er naturlig.

Tør ikke å ta vaksinen


Anna-Lena Härtus er skeptisk til vaksinens testomfang. Foto: Nora Johnsen

– Jeg tror ikke at jeg tør å ta den, fordi den er så ny og utestet, sier Anna-Lena Härtus.

Härtus er, i likhet med flere andre nordmenn, redd for bivirkningene av vaksinen. Hun sier hun ble så syk av å ta influensavaksinen at hun lå på sykehus i en uke. Derfor er hun også skeptisk til koronavaksinen.

Ikke overrasket

Preben Aavitsland, overlege i FHI, skriver i en e-post til Journalen at han ikke er overrasket over vaksineskepsisen.

«Vi synes det er nokså naturlig at folk er avventende nå før noen vaksiner er godkjent og vi vet lite om vaksinenes virkninger. Vår jobb er å informere og svare på befolkningens spørsmål sånn at alle selv kan ta et informert valg om de vil vaksinere seg eller ikke», skriver han.

Aavitsland mener likevel at nordmenn kan føle seg trygge på vaksinene som etter hvert godkjennes av det norske Legemiddelverket.

«Det kommer flere vaksiner på markedet. De har gått gjennom de samme utprøvingstrinnene som andre vaksiner, men produsentene har kortet ned tida ved å jobbe dag og natt og med mange flere folk. Og så skal vaksinene godkjennes av legemiddelmyndighetene. Så dette bør ikke være en grunn til skepsis», skriver han.

Tiltro til helsevesenet


Morten Vist Scheie er positiv til koronavaksinen. Foto: Nora Johnsen

Morten Vist Scheie deler ikke skepsisen, og ønsker å ta vaksinen mot covid-19 dersom han får mulighet. 

– Jeg har tiltro til helsevesenet, og tenker at de tar ikke i bruk noe som ikke kan brukes. Også har jeg en samboer som jobber i helsevesenet, så jeg må på en måte støtte familien, sier han.

Scheie jobber på en skole som nå har gått tilbake til full nedstenging og fjernundervisning. Han mener derfor at det er behov for en vaksine.

Usikkert når vaksinen er klar

Aavitsland vet ikke når det vil være rimelig å tro at de første vaksinasjonene skjer i Norge, men regner med at det vil skje i første halvår av 2021. I tillegg til at vaksinen skal redusere de vaksinerte sin risiko for sykdom, håper han at den også vil redusere risikoen for å bli smittet. Dermed vil smittespredningen i samfunnet kunne reduseres.

«Teoretisk sett vil smittespredningen målt med R-tallet gå ned like mye som andelen vaksinerte. 20 % vaksinerte vil gi 20 % lavere R-tall», skriver Aavitsland.

Emneord: 
Tags: