Black Friday har blitt populært i Norge de siste årene. Foto: Rasmus Strandman

Aksjon mot Black Friday

Extinction Rebellion Norway aksjonerer mot den populære tilbudsdagen Black Friday for å skape oppmerksomhet mot miljøskader fra klesindustrien.
Torsdag, 26 november, 2020 - 09:24

Fredag 27. November aksjonerer Extinction Rebellion Norway mot Black Friday, der store butikk-kjeder kommer med tilbud. De ønsker å skape oppmerksomhet mot miljøskadene klesindustrien skaper.

“I 2015 var det totale utslippene av klimagasser fra klesindustrien estimert til å være 1,2 tonn i året, mer enn utslippene fra alle internasjonale flyturer og sjøfart til sammen. Fast fashion ødelegger naturen, og står for store deler av den globale oppvarmingen. Allikevel prøver de store klesmerkene å fremstille seg selv som bærekraftige og grønne” skriver de på Facebook-arrangementsiden.

Black Friday er dagen etter Thanksgiving-feiringen i USA, og blir sett på som en stor handelsdag med mye tilbud fra alle slags butikker. Black Friday ble først arrangert i Norge i 2010, og har vokst til å bli en populær dag i Norge også. Med økt handel øker også avfallet, og Forbrukerrådet skriver at mengden tekstilavfall har økt 80 prosent på femten år.

Extinction Rebellion Norway er en organisasjon som kjemper for en rekke menneskeretts- og naturvernssaker, og har lokallag over hele landet.

Emneord: