Ingen stor økning i interesse for å stille til studenparlamentet ved OsloMet de tre siste årene. Foto: Kashayar Afshar. Foto: Mia Engenes Bratlie

Svak økning i kandidater til studentparlamentet ved OsloMet

Årets frist for å stille til studentparlamentet ved OsloMet 2021 har gått ut. Fortsatt lave tall på studenter som melder sin interesse for studentparlamentsarbeid ved OsloMet. 
Onsdag, 18 november, 2020 - 21:25


Curt Rice er villig til å sette inn flere tiltak for å øke interessen for å sitte i studentparlamentet ved OsloMet. Foto: OsloMet

Rektor ved OsloMet Curt Rice mener at det er flott at det er flere studenter som stiller til valg, selv om økningen er marginal. Han kommenterer videre at koronasituasjonen kan kanskje ha gjort at folk ønsker å engasjere seg mer, men at det også kan ha ført til at folk holder seg tilbake. Han mener at det er veldig vanskelig å si. Rice mener det er vanskelig å si hvorfor det ikke er større interesse for å sitte i studentparlamentet.

– Oslomet har en sammensatt studentgruppe med studenter i alle aldre, og en stor gruppe eldre studenter. Mange studenter er i jobb og mange er i praksis, og dette kan være faktorer som spiller inn. Vi er uansett glad for at det er en økning i år. 

Oppbygning av studentparlamentet

Studentparlamentet er det øverste studentorganet på Oslomet – storbyuniversitetet. Parlamentet ledes av et arbeidsutvalg som består av leder, nestleder og to fagpolitiske stillinger. Parlamentet er urnevalgt med representanter fra alle fire fakulteter. De fire fakultetene: Fakultet for helsevitenskap (HV), Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD). 

I år er det 15 kandidater fra fakultet for helsevitenskap (HV), 15 kandidater fra fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), 15 kandidater fra fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), og 22 kandidater fra fakultet for teknologi, kunst og design (TKD). 

Rice sier til Journalen at det også i år har vært viktig for OsloMet å ha god kommunikasjon om valget. Han sier at de har informert på studentnettsidene, på infoskjermer og i sosiale medier. Videre berømmer han arbeidet studentparlamentet og kandidatene gjør med å informere om valget. 

Ønsker seg flere kandidater

Leder i Studentparlamentet ved OsloMet Marie Knutsen Bruntveit er også enig i at de er positive til en økning i mengden kandidater uavhengig hvor stor økningen er. Samtidig skulle hun ønske at det var flere kandidater som stilte til valg.


Marie Knutsen Bruntveit sier at de i år sliter med å nå ut til studenter med informasjon om valget. Foto: OsloMet

–Lavt engasjement er et problem vi og andre studentdemokratier har slitt med i alle år. En kan tenke seg at det er en kultur for å snakke om problemer en ser internt i klassen, men at en ikke tenker at det går an å gjøre noe med det.

UiO har de siste årene hatt flere kandidater som stiller til valg til studentparlamentet enn ved OsloMet. Bruntveit mener likevel at det er lite hensiktsmessig å sammenligne dem med studentparlamentet ved UiO. Hun mener at UiO har en helt annen organisasjonsstruktur, med listevalg istedenfor fakultetsvalg. 

–På OsloMet er parlamentsmedlemmene våre helt uavhengige og representerer bare seg selv og fakultetet sitt. Strukturen vi bruker fungerer for oss, og den på UiO fungerer for dem.

Bruntveit mener at deltagelsen internt i Studentparlamentet ikke er noe å klage på. Hun mener at de har noen av de mest engasjerte studenter i rekkene sine, som bruker studietiden på å bedre studiehverdagen til sine medstudenter. Likevel mener hun at de har litt å gå på når det kommer til andelen studenter som stiler til valg i år. 

Et anderledes semester

–Vi merker at det i år er ganske vanskelig å få markedsført seg til studentene. Det er begrenset hvor mange e-poster vi kan sende ut før vi blir irriterende, men vi satser på at neste semester gjør det mulig å nå mer ut til studenene der de er heller enn via digitale flater. Det jeg håper på er at studentene vet at vi er her.

Rice sier at OsloMet har løpende dialog med Studentparlamentet, og er positive til å sette inn flere tiltak for å øke deltagelsen i studentparlamentsvalget.

–Vi har løpende dialog med Studentparlamentet hvert år, og setter gjerne i gang flere kommunikasjonstiltak utover det vi allerede gjør i samarbeid med Studentparlamentet.

Avsluttningvis påpeker Bruntveit at det siste semesteret har vist nye utfordringer i undervisning og studiehverdagen enn man har møtt tidligere. 

–Det er vår jobb å arbeide for at problemene man møter i studietiden ikke begrenser muligheten studentene våre har til å gjennomføre på god tid, med den beste erfaringa som er mogeleg. Det er vanskelig for oss å gjøre et godt arbeid uten saker å ta tak i, så her gjelder det å nå ut. Vi er her.