Fiskere er bekymret for laksen i Akerselva. Laksen på bildet er en atlanterhavslaks. Foto: Journalen arkiv

Bekymret for laksen i Akerselva

Laksefisker er bekymret for forholden for laksen i Akerselva.
Mandag, 16 november, 2020 - 13:02

Oslofolk i alle aldre har lenge kunnet glede seg over laks i Akerselva. Midt i byen, fra Frysja i nord til sentrale Grønland i sør, har man kunnet fiske fra juli til utgangen av september, mot å løse fiskekort. 

Akerselva ble friskmeldt i 2019 og OFA, Oslomarkas fiskeadministrasjon, har satt ut laks og lagd en laksetrapp, like ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Bekymret for forholdene

Fiskebok-forfatter og advokat Jan Arhaug, er en av entusiastene som både fisker i lunsjen og etter jobb. Han er bekymret for forholdene for laksen. 

– Laksen kommer svømmende opp elva for å gyte, den går igjennom laksetrappa og vil videre oppover til fødeplassen sin for å gyte. Den møter imidlertid problemer underveis. Vannføringen i elva varierer, etter hvor mye vann som slippes ned fra magasinene. De to siste årene har vannføringen økt utover høsten som en følge av stor nedbørsmengde, men også fordi vannet har vært holdt igjen av Vann og avløpsetaten, sier han.

– Når vannet holdes igjen blir laksen stående og vente utenfor munningen av Akerselva. Der står den til den merker økningen i ferskvannet, for den et signal om at den kan gå opp elva. Når vannet holdes igjen, avskjæres dette signalet, forklarer Arhaug.

Når vannet slippes ned i voldsomme mengder, svømmer laksen oppover.

– Fordi vannmengden er såpass stor, kommer den ikke videre enkelte steder. Et eks er i laksetrappen som paradoksalt nok er bygd for å hjelpe laksen oppover. Vannmengdene fører med seg så mye greiner og søppel nedover, at utgangen til laksetrappa tettes igjen, sier Arhaug.

Vil rydde , men får ikke lov

Flere frivillige fiskeentusiaster inkl Jan Arhaug, vil gjerne rydde i elva ved laksetrappa, for å hjelpe laksen, men får ikke lov av OAS. Samtidig sier de at OAS har gitt beskjed om at de gjerne vil rydde, men at de ikke har kapasitet, det vil si, folk nok, til å sende noen ned. 

Fiskere Journalen har vært i kontakt med via Facebook-gruppa Laksefiskere i Akerselva forteller at laks dør i elva, fordi den ikke kommer seg opp, men blir stående. 

Journalen har kontaktet både OAS og Bymiljøetaten, som ikke kommentert saken så langt.  

Oppdatering 17.11.: Etter publisering, svarer OAS ved Dag Øivind Ingierd, anleggsbestyrer OFA på mail: 

- På denne tiden bør man ikke vasse ute i elva, fordi det kan ødelegge rogn som allerede ligger nedgravd. Mange fisker kan ha gytt på stor vannføring, så rogn kan ligge svært grunt. Sjøørreten har allerede gytt og laksen er midt i gytingen. Det står rikelig med laks og sjøørret fremme ved de øverste gyteplassene, og de blir dekket med et stort nok overskudd av rogn. På denne årstiden har vi sett at mye av fisken som har vandret opp dit i løpet av sesongen, heller slipper seg nedover igjen for å prøve å finne ledigere gyteplasser. Den naturlige gytestrekningen er kort, og det gir et begrenset oppvekstområde for yngel. Laksen kommer bare til Øvre Foss som er midt i bysonen. Gyte- og oppvekststrekningen for laks burde derfor utvides. Etter klorutslippet har OFA drevet stamfiske og tatt ut rogn som vi har klekket ut på settefiskanlegget. Deretter har denne yngelen blitt kjørt manuelt opp til den øvre og midtre delen av Akerselva, dit hvor den voksne laksen ikke kommer opp og får gytt selv. Dette har økt oppvekststrekningen og antall revirer til laks/sjøørretyngelen betydelig.

Det er viktigere enn noen gang at det bygges en laksetrapp i Øvre Foss, slik at den nå kultivert opparbeidede laksebestanden kommer seg lengre opp på egenhånd. OFA vil jobbe sammen med Oslo kommune og Fylkesmannen for å se på ulike løsninger for å få dette til.

Jan Arhaug sier i en kort kommentar til OFAs mail, at han er enig i alt Ingjerd skriver. Journalen har forsøkt å nå Oslo kommune for en uttalelse. Saken vil bli oppdatert. 

 

 

 

Emneord: 
Tags: