Håndverkere savner at noen klapper for dem. Foto: Elsa Remmert

De ingen klappet for

Rørleggere, tømrere og elektrikere føler de ikke har fått nok anerkjennelse for sin innsats under pandemien.
Tirsdag, 24 november, 2020 - 14:01

– Jeg føler yrket mitt som håndverker er undervurdert. Et samfunn er selvfølgelig avhengig av sykepleiere og andre innenfor helsesektoren, men jeg har også en samfunnsviktig rolle, forteller håndverker Thomas Fredriksen.

Under pandemien har sykepleiere, helsefagarbeidere og andre ansatte i helsesektoren fått mye ros. Det ble holdt klappeaksjon for dyktige sykepleiere som har holdt landet oppe under denne vanskelige tiden.

Derimot finnes det andre yrkesgrupper som ikke føler seg sett, deriblant håndverkere. Disse har jobbet masse overtid, og har fått lite fritid som følge av store mengder med arbeid.

Hør saken her:

Emneord: