Etter innføringen av de nye nasjonale tiltakene fra 5. november holder museene stengt for publikum. Foto: Aleksandra Rachek

Drar nytte av digitale muligheter

Under nedstengingen er Oslo-museer nødt til å finne digitale løsninger som kan bidra til å nå bredere publikum.
Tirsdag, 24 november, 2020 - 19:42

Ifølge Museumforbundet ble museene i Norge stengt ned 12. mars og de ansatte i hovedsak arbeidet fra hjemmekontor siden det. Etter innføringen av de nye nasjonale tiltakene 5. november måtte både store og små museer også avlyse alle fysiske arrangementer. Nå finner flere museer i Oslo digitale løsninger.

– Tiltakene er utfordrende i den forstand at det er uheldig at museet holder stengt for publikum. Det er også viktig å tenke på ansatte, jeg tenker særlig på museumsvaktene, som ikke får mulighet til å utføre jobben sin på grunn av nedstengningen, sier museumleder i Vigelandmuseet Jarle Strømodden.

Ifølge Strømodden planlegger Vigelandmuseet noen utstillingsskifter og andre arrangementer fra og med begynnelsen av januar 2021. Museumleder legger til at museet må likevel være forberedt for at nedstengning kan gjenta seg.

– Vi skal ha en kunstnersamtale mellom kurator Guri Skuggen og kunstner Per Kristian Nygård i forbindelse med hans pågående utstilling i museet. Det kan hende vi også lar den kunstnersamtalen skje som en gratis strømmetjeneste. Vi kommer også til å lansere noen temafilmer som legges ut på hjemmesiden, forteller han.

Vigelandmuseet vil fortsette med digitale løsningene i årene som kommer.

– Dette har vært en slags nødløsning under pandemien, men vi vil ta med oss de gode erfaringene og benytte muligheten til å formidle på denne måten, slik at vi kan nå et bredere publikum enn kun de som kommer til museet, sier Strømodden.

Kunstnerisk rådgiver og PR-ansvarlig ved Det Italienske Kulturinstitutt Erle Wold mener også at digitale arrangementer kan være til en fordel for Kulturinstituttet.

– Instituttet er nå stengt, kurset i italiensk språk og kunsthistorie er overført på zoom. Når det gjelder å ha folk hos oss, er de fysiske arrangementene som vi hadde planlagt, nå avlyst. Men det foregår en del ting digitalt. Det som er selvfølgelig en fordel med digitale arrangementer er at de går ut over hele Norge, mens de fysiske arrangementene er bare tilgjengelige for dem som bor i Oslo-området, sier hun.

Det er foredrag om italiensk mattradisjoner og kunsthistorie som foregår digitalt ved Det Italienske Kulturinstitutt nå. Fra 25.november strømmer de også en filmfestival som heter Cinema Made in Italy goes online. Dette er et prosjekt i samarbeid med Cinemateket som er nå stengt som alle andre kinoene i Oslo.

– Vi viser forskjellige filmer som man kan se fra 25.november til 1.desember, og det er gratis, man bør bare registrere seg. Sånn sett får vi likevel til å tilby noe italiensk kultur til vårt publikum, sier Wold.

 

Emneord: 
Tags: