Simen Bondevik er foreslått leder for Unge Sentrum. Foto: Astrid-Therese Teisen

Etablerer Unge Sentrum

Det nylig stiftede partiet Sentrum, får nå et ungdomsparti.
Onsdag, 25 november, 2020 - 13:24

Flere kjente ansikt har den siste tiden meldt om sin støtte til partiet Sentrum, som nylig ble stiftet av Geir Lippestad. De mangler omtrent tusen underskrifter før de kan bli et registrert politisk parti. Nå jobber de yngre med å etablere ungdomspartiet. 

 

Stifter ungdomspartiet førstkommende mandag

Den profilerte ungdomspolitikeren og foreslått leder for ungdomspartiet, Simen Bondevik, forklarer at Unge Sentrum skal stiftes førstkommende mandag. Da skal de sende inn stiftelsespapirer og velge styre. Dette gjør at Unge Sentrum blir en selvstendig organisasjon, slik at ungdomspartiet stiftes uavhengig av om moderpartiet samler inn nok underskrifter.

Simen Bondevik opplyser at både moderpartiet Sentrum og ungdomspartiet enda er i etableringsfasen, og har derfor ikke utarbeidet et fullstendig partiprogram. Det er allikevel tre områder som står helt sentralt. Disse tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål om Klima og miljø, Mangfold og likeverd og Felleskap og sosial rettferdighet.

– Vi ønsker en sluttdato for olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel. Altså en utfasing over femten år, der man til slutt stenger kranene, sier Bondevik.

Han opplyser allikevel at den konkrete sakspolitikken vil utarbeides på landsmøtet til moderpartiet til våren.

 

Rom i sentrum av norsk politikk

Partiet opplyser at de ønsker å være blokkuavhengige, og Simen Bondevik tror det er et rom i sentrum av norsk politikk for dem.

– Jeg tror man trenger et blokkuavhengig parti som ikke har de sterke tilknytningene til ulike særinteresser i Norge, men som er en selvstendig kraft.

Til tross for dette, skal de allikevel ta stilling til samarbeidsspørsmål, ifølge Bondevik.

– Vi ønsker ikke å samarbeide med ytterkantene av norsk politikk, uansett. Men vi ønsker et regjeringsskifte med Jonas Gahr Støre som statsminister, fordi dagens regjering har gjort seg veldig avhengig av ytterste høyre med Fremskrittspartiet.

 

Stor jobb foran seg

Den foreslåtte lederen forteller at Unge Sentrum har en stor jobb foran seg.

– Vi må jo bygge opp et ungdomsparti helt fra bunn, uten en eneste krone i kassa.

For tiden jobber de med å få medlemssystemer, en plattform på sosiale medier, og legge en plan for fylkes- og lokallag.

– Det er utrolig mye jobb vi har foran oss, men jeg har så tro på det politiske prosjektet Sentrum og Unge Sentrum representerer. Det er mange som ønsker seg et parti som er gode på klima, men som også leverer på sosiale saker og har god næringslivspolitikk. Jeg tror den type saker som sentrum har vært veldig tydelige om så langt, slik som klima og miljø og barna i Moria, mobiliserer veldig, sier Bondevik. 

 

Vanskelig å skille partiene

Jørgen Bølstad, Førsteamanuensis ved Institutt for Statsvitenskap ved UiO, forteller at det er vanskelig å etablere nye partier. Han tror dette også vil være tilfellet for Sentrum og ungdomspartiet, men at det kommer an på hvilke velgere de ønsker å appellere til.

– Sentrum fremstår som et parti for venstresiden av Krf. Vi vet allerede at Krf har en aldrende og synkende velgermasse, så dersom det er her de skal vinne velgere, er det ikke så mye å ta av.


Førsteamanuensis ved UiO Jørgen Bølstad. Foto: Universitetet i Oslo. 

Bølstad tror at sakene som Sentrum trekker frem, kan appellere til yngre velgere. Allikevel tror han at utfordringen blir at det allerede finnes en del partier som fremmer de samme sakene. 

– Det blir kanskje ikke så lett å se hva som skal skille dette partiet fra Miljøpartiet, SV og kanskje til og med Arbeiderpartiet. Så spørsmålet blir hvorfor velgerne skal stemme på Sentrum fremfor disse etablerte partiene.

Han tror heller ikke at det er noe stor bonus å hente av å være et blokkuavhengig parti.

– MDG forsøkte noe av det samme, men de ble etter hvert oppfattet som et parti som ønsket å samarbeide med venstresiden, forteller Bølstad.

Bølstad legger også til at han tror å splitte opp partisystemet i flere og flere småpartier, øker faren for at partiene havner under sperregrensa.

– Dette kan føre til at stemmer til Sentrum eller partier med lignende mål og saker, får mindre innflytelse.

Emneord: 
Tags: