Farmandstorvet under oppussing. Foto Vetle Nordahl Stadsvoll

Farmandstorvet oppgraderes

Farmandstorvet har lenge vært en litt nedslitt del av Tønsberg, nå skal det oppgraderes for første gang på flere tiår.
Onsdag, 25 november, 2020 - 14:27

Lenge har Farmandstorvet hatt et litt dårlig rykte, og et slitent utseende i Tønsberg. Nå har kommunen bestemt seg for å oppgradere torget. Dette er en del av en større innsats for å gjøre det mer attraktivt å bo i bysentrum.

Vil tilrettelegge for alle


Ordfører i Tønsberg for Arbeiderpartiet Anne Rygh Pedersen Foto: Tønsberg kommune

Ordfører i Tønsberg Anne Rygh Pederesen forteller at det skal tilrettelegges alle som ønsker å bruke det, særlig barn. 

—Farmandstorvet skal oppgraderes med nytt dekke og helt nytt utseende. Farmanntorvet blir et flott område for hele befolkningen, det vil bli tilrettelagt for aktivitetsområder for barn og unge. 

Del av en bypakke

Den nye utformingen av Farmandstorvet kommer som en del av en bypakke, som skal gjøre gatenettet og omgivelsene i Tønsberg sentrum best mulig for alle typer trafikanter og innbyggere. 


Illustrasjon av den nye utformingen. Foto: Tønsberg kommune

Seniorrådgiver ogg lanskapsarkitekt Edle Liebe har vært sentral i utformingen av det nye Farmandstorget og forteller at det er store endringer som vil bli gjort for å forbedre torget. 

- Torget skal etableres med granitt gatestein. Trærne i ytterkanter skal beholdes. På de naturlige ganglinjene legges gatestein med overflatebehandling som er lett å gå på for alle.  Rundt bassenget skal det være et betongdekke, bearbeidet betong,  på et mindre areal. Det skal etableres lekeplass med div apparater; trampoliner, balanselek og klatreskulptur. Lekeplassen skal ha støtdempende underlag av plass-støpt gummidekke.

På høy tid

Farmandstorvet har vært nedslitt i mange år, og det er liten tvil lokalt om at det var på høy tid med en oppgradering. 

Edle Liebe deler også denne oppfattelsen og sier at dette er en del av en større byutviklingspakke for Tønsberg sentrum, spesielt for å møte økningen av beboere i sentrum. 

- Torget har vært svært nedslitt i mange år og behovet for opprusting er stort. Mange har ikke lyst til å sette seg ned på slitte benker i et miljø som er «skittent og lite tiltalende». Tønsberg kommune har utarbeidet en byromsstrategi som er vedtatt i Bystyret. Der inngår Farmannstorget som ett av femten byrom som skal rustes opp. Det bygges mange nye boliger i sentrum og mange bruker byen til og fra jobb eller kommer til Tønsberg som besøkende. Derfor bør byrommene rustes opp.

 

 

 

 

Emneord: