DJen Claes Hogedal har laget bål og grillet pølser Foto: Lara Rashid

Han pleide å leve av å få folk til å danse

– Min jobb var å få folk til å danse og å føle seg fri. Nå trenger jeg naturen for å få den følelsen selv
Onsdag, 25 november, 2020 - 14:11

– Det er veldig typisk nordmenn å hilse på hverandre når man er ute og går tur i naturen. Men jeg tror det er enda viktigere å gjøre det nå enn før, sier Claes Hogedal i det han har hilst på og gått forbi ett eldre parr.


Hogedal bruker hverdagen på å være ute i naturen Foto: Lara Rashid 

Hogedal er en selvstendig næringsdrivende DJ, og har de siste årene klart å bygge opp en trygg base og nettverk for å ha nok med oppdrag gjennom hele året. Men i mars tok det en brå vending.  

– Plutselig kom det mail etter mail med oppdrag som ble avlyst. Det var en uvirkelig følelse. Alle oppdragene mine ble avlyst i løpet av en til to uker i mars, sier Hogedal.

–Jeg var i Hemsedal da det skjedde. Jeg hadde spilt der oppe helgen før, og ble igjen i noen dager da jeg fikk beskjeden om at Norge skulle stenges ned. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, så jeg gikk en lang tur på ski for å få klarnet hodet, sier Hogedal.

Siden Norge stengte ned tidligere i mars er det registeret nesten 200 000 arbeidsledige hos NAV. Det er 60 000 mennesker mer enn uken før. Ledigheten skyldes hovedsakelig koronaviruset.


I sekken har han tatt med seg noen vedkubber. Men først må han kutte de i mindre biter for å få fyr. Foto: Lara Rashid 

 


Hogedal har alltid med seg en tennstål når han skal tenne bål Foto: Lara Rashid 

Jobben vår identifserer hvem vi er 

Tidligere barneombud og nåværende psykolog, Reidar Hjermann sier at arbeidsledighet har stor påvirkning på menneskers psykiske helse.

– I Norge er følelsen av å være nyttig for samfunnet sterkt inngrodd i vår kultur. Det merker vi på fester og sammenkomster hvor det første en spør om er hva du jobber med, sier Hjermann.

Han forklarer hvordan vi i Norge ofte identifiserer oss med jobben vår, og derfor rammes vår psykiske helse av koronaviruset.

– Koronaviruset har ikke bare bidratt til at mange mister status, sin identitet og verdigrunnlaget sitt, men også vanlige folks privatøkonomi, sier Hjermann.

– Dette påvirker også barna. Hvis foreldre har det vanskelig, vil barna deres bli påvirket av det, legger Hjermann til.

Men koronaviruset har også åpnet opp for å tenke nytt, og hjemmekontor har vist flere positive sider.

– Vi som bor i pendlerbyen Tønsberg har fått det mindre stressende hverdag. Foreldre her rekker å hente barna sine i barnehagen og opplever ett mindre jag etter å få hverdagen til å gå rundt, sier Hjermann.

Også vanlige dødssykdommer har det blitt mindre av i år.

– I tillegg ser vi at færre har dødd av hjerteinfarkt og vanlig influensa i år enn tidligere. Det tror jeg har med koronasituasjonen å gjøre, legger Hjermann til.

Hjermann tror også at koronasituasjonen muligens kan redusere skammen ved å være arbeidsledig fordi det er så mange i samme situasjonen. Men de økonomiske problemene det medfører vil jo fortsatt være der. Han er også imponert over hvordan folk har mestret hverdagen i år ved å være mer ute i naturen.


Her har Hogedal nådd Kolsåstoppen Foto: Lara Rashid 

Sammenligner naturen og dansegulvet

For Hogedal har dette året også vært krevende på et personlig nivå.

 – Det har vært helt uvirkelig. Familien ble rammet av dødsfall, i tillegg har det vært vanskelig å besøke moren min i Sverige fordi det må planlegges med tanke på karantene. Derfor får jeg ikke feiret jul med dem i år.

Men Hogedal finner roen ved å bruke hverdagen på å være ute.

– Naturen tar oss i mot som vi er. Her er det ingen krav om hvem du er eller hvordan du skal oppføre deg. Sånn er det også litt med dansegulvet; dansegulvet tar deg i mot som du er, avslutter Hogedal.

Emneord: