Marian Hussein er innstilt til andre plassen på Oslo SVs stortingsliste Foto: Oslo SV

Hun kan skape historie på Stortinget

34 år gamle Marian Hussein fra Gamle Oslo er innstilt til 2. plassen på stortingslista til Oslo SV. Hun kan bli den første stortingsrepresentanten med afrikansk bakgrunn.
Onsdag, 4 november, 2020 - 14:00

Fredag 6. november kom den endelige innstillingen fra nominasjonskomiteen til Oslo SV. En enstemmig komite har innstilt Kari Elisabeth Kaski på topp og Marian Hussein på andreplassen. Hvis nominasjonsmøte som avholdes den 30. november stemmer på innstillingen som er lagt fram og Oslo SV gjør et godt nok stortingsvalg i 2021, vil Hussein skape historie ved å bli den første stortingsrepresentanten i Norge med afrikansk bakgrunn.

– Et folkestyre handler om at folket er representert. Det er mange med minoritetsbakgrunn som engasjerer seg i norsk politikk, men det har vært mangel på den representasjonen på stortinget, sier Hussein.

Hadde ingen ambisjoner om å sitte på Stortinget

Hun har siden 2014 vært aktiv i lokalt i Oslo SV og jobbet mest med inkludering, men hadde ingen planer om å sitte på Stortinget. Men etter seks år i lokalpolitikken har hun nå endret mening.

– Jeg har kjempet mange kamper i lokalpolitikken, men nå er det en del kamper som må kjempes på Stortinget. Jeg vil på Stortinget for å endre politikken, slik at lokalpolitikere i Gamle Oslo får de midlene de trenger for å redusere forskjellene, sier Hussein.

Hussein er utdannet vernepleier og har jobbet mye med mennesker med funksjonsnedsettelse i avlastningstiltak. I dag jobber hun i NAV hvor hun veileder og bistår mennesker som trenger oppfølging. For henne er en av de viktigste politiske sakene å sikre folk faste og trygge jobber.

– Jeg mener trygge jobber er nøkkelen for å stoppe den økende forskjellen i landet. I tillegg må vi få stopp på midlertidigheten, og sørge for at folk får trygge og faste stillinger.

Hun legger også til at hun som representant for SV må se hva landsmøte vedtar som de viktigste sakene for den kommende stortingsperioden, men at hun ser fram til å se hva de kommer fram til.

Fra vanlig medlem til stortingsplass

Hussein var først SV-velger en god stund før hun bestemte seg for å melde seg inn i partiet. Da hun meldte seg inn hadde hun ingen planer om å bli aktiv.

– Jeg skulle egentlig bare være et vanlig medlem, men så skjønte jeg at mange av de viktigste avgjørelsene blir tatt i organisasjonen.

– I 2014 skulle landsstyret vedta en integreringsplattform hvor jeg fikk være med å bidra fra Oslo. Hva skjer når noen kommer til Norge? Hvordan kan man inkludere, og ikke bare integrere? Og slik begynte ballen å rulle, og jeg gikk fra å være et ordinært medlem til å bli et aktivt medlem, avslutter Hussein.

Emneord: