Illustrasjonsbilde. Foto: Vilde Sofie Einan

Karikatur i undervisning om ytringsfrihet

Elevorganisasjonen stiller seg bak Guri Melbys uttalelser når det gjelder bruk av karikaturtegninger i undervisning. Lederen av organisasjonen kommer likevel med noen oppfordringer for å gjøre det best mulig for alle elever.
Tirsdag, 3 november, 2020 - 13:26

I kjølvannet av drapet på den franke historielæreren Samuel Paty, har kunnskap- og integreringsminister Guri Melby uttalt seg om bruk av karikaturtegninger av Muhammed i norske klasserom. Aftenposten publiserte 20. oktober et debattinnlegg fra Guri Melby om denne tematikken.

Venstrelederen skriver at hun som kunnskapsminister står sammen med lærere og skoleansatte etter det brutale drapet, og at norske lærere har hennes støtte til å vise frem karikaturtegninger av Muhammed i relevant undervisning. 

Elevenes stemme


Leder i Elevorganisasjonen, Kristin Schultz. Foto: Pressebilde

Elevorganisasjonen er elevers og lærlingers felles organisasjon. Organisasjonen er av elever for elever, og kjemper for en skole på elevenes premisser. Elevorganisasjonen er opptatt av å fremme stemmen til elever og lærlinger på ungdom- og videregående skole.

Leder av organisasjonen, Kristin Schultz, forteller at det for dem er viktig å vise sympati etter hendelsen i Frankrike. Elevorganisasjonen er opptatte av at det skal være greit å vise frem karikatur, men at læreren bør ta noen forhåndsregler. 

            – Det bør være mulig for læreren å vise frem karikaturer i undervisningssammenheng, så lenge dette gjøres på en ansvarlig måte. For eksempel i undervisning om historiske hendelser knyttet til karikaturer og problematikk rundt dette, sier Schultz.

Åpen dialog 

Hun poengterer at lærere ikke på bør vise karikaturtegningene i situasjoner hvor det ikke er nødvendig, eller for å aktivt prøve å krenke eller gjøre narr av noens tro. 

            – I forkant av en undervisningstime hvor læreren planlegger å fremvise karikaturtegninger, bør læreren ha en åpen dialog med elever som kan oppleve ubehag rundt temaet, for å sikre at de er komfortable med situasjonen, mener lederen. 

Kristin legger også til at læreren i etterkant bør åpne for en saklig debatt om problematikken, hvor ingen elever skal føle seg krenket.

 

Medborgerskap og demokrati

Kunnskapsministeren skriver på mail at det er viktig at man også i skolen kan snakke med hverandre om de vanskelige tingene. 

Melby mener at bruk av karikaturtegninger i undervisningen kan bidra med å lære elever at det ikke er en link mellom terrorisme og islam som helhet. Derimot å vise at drapet på Paty i Frankrike skyltes en ung mann som mest sannsynlig ble radikalisert i stor grad på sosiale medier. 

Guri Melby legger, i debattinnlegget i Aftenposten, vekt på ytringsfrihet og metodefriheten til lærerne, og selvsagt lærerplanen til elevene. I høst har demokrati og medborgerskap blitt et av tre tverrfaglige temaer i skolen. Spesielt i forbindelse med det temaet skal lærerne undervise i grunnleggende demokratiske verdier som gjensidig respekt, toleranse, og tros- og ytringsfrihet. 


Pressebilde Guri Melby (Venstre). Foto: Oda Scheel

            – Medborgerskap handler om å lære elevene om demokratiske forutsetninger, verdier og spilleregler. Svaret på dette er ikke polarisering og frykt. Det må være målrettet arbeid mot radikalisering, koblet med en forsterket innsats Paty brukte livet sitt på å bekjempe: Polarisering mellom muslimer og ikke-muslimer, mellom minoritet og majoritet, skriver Melby til Journalen. 

Venstrelederen legger til at det er opp til læreren hvordan de velger å legge opp undervisningen sin, og dermed også å gjøre eventuelle tilpassninger til elever. Likevel skriver hun at det ikke bør gå på bekostning av ytringsfriheten.

  

Emneord: