Integrert karrierelæring vil gi studentene nødvendige kompetansen som arbeidslivet har behov for fremover. Foto: Thea Lyster

Tester karriere på timeplanen

Pilotprosjekt skal bidra til å forberede studentene på arbeidslivet.
Tirsdag, 24 november, 2020 - 12:30

OsloMet har i forbindelse med “Den gode studentopplevelsen” startet pilotprosjektet «Klar for arbeidslivet – karrierelæring på timeplanen». Prosjektet går ut på at studenter skal få karrierelæring som en del av utdanningen. 

Prosjektet prøves ut på en testgruppe fra bachelorprogrammene Fysioterapi og Maskiningeniør, Elektronikkingeniør og Kjemiingeniør (MEK), og skal i prosjektperioden utvikle, utprøve og evaluere ulike karrierelæringsaktiviteter.

Prosjektleder Bodil Innset har troen på at prosjektet vil gi studentene gode ferdigheter i studiene og arbeidslivet fremover. 

Hør mer om saken her:

For mer informasjon angående prosjektet, kan du lese prosjektplanen til “Den gode studentopplevelsen” her

Emneord: