Valle Hovin Videregående skole. Foto: Camilla Shoaei

– Kreft kan ramme alt og alle

Valle Hovin videregående skole engasjerer seg med innsamling til kreftforeningen. Elevene ved skolen har i oktober gått sammen for å øke bevissthet rundt brystkreft.
Onsdag, 4 november, 2020 - 10:51

Elevrådsrepresentat Rron Pavataj forteller engasjert om viktigheten av å vise at de som er rammet ikke er alene. 


Elevrådsrepresentant Rron Pavataj ønsker å øke bevissthet rundt brystkreft. Foto: Camilla Shoaei

– Dette er hovedsakelig for å skape bevissthet, men aller viktigst for å vise at man ser hverandre. Vi står sammen, og viser at vi bryr oss og er her for de som trenger det. Det kan bli veldig ensomt i en sånn situasjon, forteller Pavataj.

– Det er såpass mange som blir rammet, det er viktig at de ikke føler seg alene, fortsetter han,

Rosa fra topp til tå 

For å engasjere elevene på skolen, arrangerte elevrådet en «rosa dag» hvor alle elevene skulle kle seg i så mye rosa som de kunne. Ideen kom fra elevrådet selv. 

– Vi har en del elevråds-møter, så da blir det en del idemyldringer. Vi ville gjøre noe for aksjonen som skjedde i hele landet, så da ble det dette.

Elevene i alle trinn stilte opp i rosa fra topp til tå, og etter aksjonsdagen, spurte flere om det var andre måter å bidra på. Da fikk elevrådet ideen om å lage en innsamling på vegne av Valle Hovin Videregående.

– Vi så at mange var interesserte i dette og tok det alvorlig. Vi ble veldig positivt overrasket over at vi nådde innsamlings-målet, sier Pavataj. 

Rektor på laget 


Rektor ved Valle Hovin Videregående skole, Trine Øiseth Foto: Camilla Shoaei

Rektor Trine Øiseth forteller at hun er stolt over at elevene engasjerer seg utover det som skjer i timene. 

– Det er veldig fint å se at elevene velger å bruke tid på saker som dette. Kreft er også noe som kan ramme alt og alle, derfor er det fint å stå sammen i en slik sak, forteller Øiseth. 

Øiseth vil også understreke at dette har vært elevenes ide og gjennomføring. 

– Jeg vil ikke ta noe ære i dette her, det er elevene som har satt igang, så vårt bidrag er det å være positive, sier hun. 

Tradisjon 

Dette er det første året ungdommene på Valle Hovin videregående skole har hatt en innsamling. Rron Pavataj går i tredje klasse, og håper innsamlingen blir en tradisjon på skolen.

Jeg er på siste året mitt nå, og håper dette blir en tradisjon etter at vi er ferdige her. Derfor var det veldig viktig for meg at dette ble gjennomført, forteller Pavataj. 

Dette nikker rektor til, og smiler bekreftende til Pavataj. 

– Jeg syntes absolutt dette kan bli en tradisjon, forteller rektor Øiseth.