Marte Vike Arnesen (t.v.) og Line Flo startet i 2019 et innbyggerinitiativ for å påvirke den lokale byutviklingen på Torshov. Foto: Nora Johnsen

Lokaldemokrati for Torshovtoppen

Aksjonsgruppa for bevaring av Torshovtoppen ønsker at den 45 mål store tomta fortsatt skal være et friområde for lokalbefolkningen.
Fredag, 20 november, 2020 - 16:09

Bastia Eiendom eier tomta som betraktes som selve opphavet til Torshov, mellom Torshovparken og Torshovdalen. Deres planforslag for utbygging på tomta ble nylig stoppet av plan- og bygningsetaten, og senere også av bystyret. Dette ble begrunnet med at forslaget stod i konflikt med verneverdiene for tomta. Aksjonsgruppa for bevaring av Torshovtoppen håper området forblir tilgjengelig og tilrettelagt for lokalbefolkningen.

Hør intervju med representanter for aksjonsgruppa her:

Videre utbyggingsplaner

Arkitekt Anne Wodstrup skriver i en e-post til Journalen, på vegne av utbygger, at de nå er i en søknadsprosess med plan- og bygningsetaten om å endre bruksområde for av et av husene på tomta. 

«Vi vil lage et aktivitetshus, der vi som jobber med planen kan dele informasjon og drive medvirkning i utvikling av nye løsninger for aldersvennlig byutvikling på tvers av generasjoner», skriver hun.

Wodstrup trekker spesielt fram prosjektet «Pilot 70+», som er en satsing på aldersvennlig bomiljø.

«For å sikre lokal kunnskap om ønsker og behov, jobber vi i sammen med lokale krefter og utvikler boligområdet i medvirkning med de som ønsker det», skriver Wodstrup.


Eplehagen på Torshovtoppen er over 100 år gammel. Foto: Nora Johnsen

Emneord: