Anonym kilde forteller om lufting i NRK. Foto: Aurora Ytreberg Meløe

NRK: – Folk er redde for å si ifra

Ifølge en anonym kilde praktiserer NRK lufting. En tvilsom praksis som hindrer fast ansettelse. – Folk er redde for å si ifra
Tirsdag, 3 november, 2020 - 15:41

– Man snakker ikke om det, men alle vet.

Dette sier en anonym kilde til Journalen, om lufting i NRK. Lufting går ut på at man hindrer vikarer og midlertidige i å få fast ansettelse. Ifølge arbeidsmiljøloven har man rett på fast ansettelse etter tre år som vikar, eller fire år i midlertidig prosjektstilling. Kilden forteller at på de prosjektene han var med på var det tre til fire som ble luftet per prosjekt. Personen kjente flere som hadde jobbet der i mer enn 4 år, men aldri på fast kontrakt.

– Og det var kun i en avdeling, påpeker kilden.

Det sier litt om omfanget dette har. Videre forteller kilden at det er en slags galgenhumor rundt det hele. Det påvirker ikke alle like mye, men for de som har drømmejobb i NRK er det vanskelig, og kjipt. 

– Det stopper jo livet deres helt.

Utnyttet loven

I en artikkel av journalisten, forteller mellomleder Trine Sveen om lufting i NRK. 

– Jeg synes det var en utrolig vanskelig situasjon å være i. Jeg visste at de tilkallingsvikarene som jeg hadde kontrakt med, ønsket å fortsette å jobbe for NRK. Man er i en organisasjon som har en politikk om at man ikke skal ha flere ansatte, men samtidig har for lav grunnbemanning, sier hun.

Videre forteller hun at om hun ikke har brutt loven, har hun vært med på å utnytte den. Med støtte i det som opplevdes som en eteablert praksis. 

Hvem har skylden

– Hvem skal man peke fingeren på?

Kilden forteller at man ikke vet hvem man skal ta det opp med. I tillegg til det fikk personen et tips fra en kollega om å ikke snakke om hvor lenge man har vært der, for noen ganger glemmer de det, og da har man krav på fast ansettelse. 

– For meg som individuell person så kan det være smart, men for saken så er det dumt.

Mener folk kun er skuffet

Kringastningssjefen, Thor Gjermund Eriksen, har snakket med journalisten. Han mener de fleste er skuffet over fast ansettelse, men påpeker at midlertidige kontrakter er ikke et garanti for fast ansettelse. 


Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Juni 2015. Foto: Michael Hill. CC lisens.

– Hvor er de konkrete sakene? Jeg skjønner at folk er skuffa om de ikke får faste jobber. Men de som lar seg intervjue hos dere eller i Journalisten om dagen, det er historier som gjør inntrykk og som jeg leser, men som ofte handler om en skuffelse over å ikke ha fått fast jobb etter å ha vært midlertidig en stund.

Helt uenig

– Nei, det er ikke saken i det hele tatt. De bruker bevisst samme person, helt til de ikke kan bruke det personen mer. 

Kilden forteller at NRK vet at de vil bruke samme person flere ganger, men for å unngå fast ansettelse får de korte vikariater eller midlertidige kontrakter.  

Emneord: 
Tags: