Dette er ett skrekkelig eksempel på hvordan slitne kunstgressbaner kan se ut. Flere mener det ikke er forsvarlig. Foto: Isak Egge Brønseth
Snart kommer handlingsplanen:

Mener fotballbaner i Oslo er farlige å spille på

Debatten rundt kunstgressbaner og det omstridte gummigranulatet havnet fort i skyggen av koronaviruset. Nå kommer byrådet med sin handlingsplan.
Tirsdag, 3 november, 2020 - 16:24

– Det er om lag 100 kunstgressbaner i Oslo i dag. Hver og en av dem har om lag ti års levetid, før de blir for nedslitt.

Roar Eilertsen er leder i anleggskomitéen i Oslo NFF. Han er svært bekymret for flere av banenes fremtid, og frykter at flere unge i byen vil stå uten et godt nok tilbud dersom noe ikke gjøres ganske raskt.

– Ti baner bør rehabiliteres i året. Men vi hadde vært bekvem hvis vi lå på åtte, siden noen brukes mindre enn andre. Hver kunstgressbane har en gjennomsnittlig levetid på cirka ti år, før de ikke holder god nok standard lenger, sier Eilertsen.

Flere trenger et tilbud

Eilertsen mener utviklingen går i feil retning, og er opptatt av at byen vokser. Da må også flere få muligheten til å spille på gode fotballbaner.

– Byen vokser, og flere og flere barn øsnker å spille fotball, sier han.


Etter hvert som det brukes mer og mer, flates gresset ut. Da forsvinner blant annet den dempende effekten som skal forhindre at spillere utvikler belastningsskader. Foto: Isak Egge Brønseth 

Grunnen til at han ikke får det som han vil er et politisk vedtak. Snart vil antageligvis EU forby gummigranulat, som stammer fra opphugde bildekk, i fotballbaner.

Byrådet i Oslo har bestemt seg for å rette seg etter dette allerede nå. Dette betyr at nye og mer miljøvennlige løsninger må på komme på bordet dersom kunstgressbanene skal forbedres. Problemet er at gode nok alternativer ikke finnes på nåværende tidspunkt. Prosessen står dermed i stampe.

– Det er bestemt at det ikke skal skje noen rehabilitering av baner før det kommer nye løsninger. Det er et umulig standpunkt, fordi det ikke finnes andre måter å gjøre det på som er gode nok, fastslår Eilertsen.

Frykter ubrukelige fotballbaner

Gummigranulat er skadelig for naturen, og flere steder er dette kommet på avveie. Mange baner ligger nærme skog og mark. I tillegg drar de som benytter seg av anleggene med seg gummien når de forlater stedet.


Dette vil Oslo kommune nå ha slutt på. Gummigranulat forurenser, og skal ikke lenger brukes i underlag. Foto: Isak Egge Brønseth 

Eilertsen mener likevel at bestemmelsene rundt opprettholdelsen av kunstgressbaner ikke er holdbare.

– Hvis disse reglene tolkes firkanetet, vil rehabiliteringen stoppes helt. Da blir banene liggende brakk, og det vil ikke være mulig å la barn og unge spille der på et forsvarlig grunnlag, forteller han.

Han mener de rett og slett vil bli ubrukelige, fordi de blir farlige å spille på.

– Etter hvert som de slites ned, så blir det hull og humper i banene. Underlaget blir veldig dårlig etter mye bruk. Når kunstgresset blir slitt synker kvaliteten, og spesielt dempingen i underlaget blir veldig dårlig, sier Eilertsen.


Slikt som dette mener Eilertsen at ikke holder mål. Underlagene er slitt, og dette er et problem flere steder i byen. Foto: Isak Egge Brønseth 


Slitt underlag. Foto: Isak Egge Brønseth

Byrådet kommer med en plan

Anleggskomitéen i Oslo NFF har derimot fått beskjed om at det kommer en handlingsplan som gjelder disse problemene. Den skal være rett rundt hjørnet, forsikrer Oslo byråd for kultur, idrett og frivillighet.

– Saken er i sluttfasen av behandlingen, og jeg kan derfor ikke si noe generelt om behandlingen av dette akkurat nå. Men vi har jobbet hardt og gjort mye for å finne ut mer om ulike typer innfyll, som kan erstatte den miljøskadelige gummien, sier Beate Svenningsen i byrådet.


Gummi blir fylt på etter hvert som underlaget slites ut. Da samles den opp i store mengder. Foto: Isak Egge Brønseth 

Svenningsen sier at de har gjort mye for flere typer idrettsanlegg i Oslo, ikke bare fotballbaner. Hun har tro på at de vil komme fram til noe som fungerer.

– Det ligger an til at det må komme en løsning på et tidspunkt. Da må det gjøres noen valg, forteller hun.

Emneord: