–Det er veldig vanskelig å ha en fraværsgrense under en pandemi, mener skolepolitisk talsperson i Høyre, Mathilde Tybring-Gjedde. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen (CC BY-NC 2.0)

Mindre fravær i skolen

I siste del av skoleåret 2019/2020 gjaldt ikke de samme reglene for fraværsføring og fraværsgrensen, noe som har påvirket registreringen av fravær for elever på videregående skole og på 10.trinn.
Tirsdag, 3 november, 2020 - 13:58

Torsdag 22. oktober offentliggjorde Utdanningsdirektoratet fraværstallene for 10.trinn og videregående skole for skoleåret 2019-2020. Koronapandemien førte til at det ble laget en midlertidig forskrift med unntak av kravet om føring av fravær. Unntakene innebar at fra 4. mars ble det ikke ført fravær på vitnemål eller kompetansebevis, og fraværsgrensen var ikke lenger gjeldende på samme måte.

Hovedfunnene i statistikken fra Utdanningsdirektoratet viser at koronasituasjonen har medført endringer i regelverket for føring av fravær, noe som har påvirket tallene. Som følge av unntak for kravet om føring av fravær er det registrerte fraværet betydelig lavere.

Kunnskaps- og integreringsminister, Guri Melby, synes det er bra at fraværet har gått ned, men at det likevel er noen usikkerhetsmomenter på grunn av koronapandemien.

– Endringene i regelverket påvirket nok registreringen av fraværet mange steder. Derfor er det dessverre noe vanskelig å si hva som er redusert fravær og hva som er redusert registrering, sier Melby.


Mathilde Tybring-Gjedde mener en nedgang i statistikken har vært naturlig etter at fraværsgrensa og fraværsføringen ble endret. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen (CC BY-NC 2.0)

Skolepolitisk talsperson i Høyre, Mathilde Tybring-Gjedde, mener nedgangen ikke kom som noen overraskelse ettersom elevene selv har hatt muligheten til å skrive egenmeldinger når de er syke.

– Elevene kan nå skrive egenmelding på om de er syke eller ei, og da vil elevene gjøre dette dersom de har fravær. Hvis man har forkjølelsessymptomer så skal man ikke være på skolen, og da er det godkjent fravær i seg selv, sier Tybring-Gjedde som mener det er naturlig at antallet fraværsdager og fraværstimer med udokumentert fravær har gått ned etter endringen.

 

Prioritert riktig

Høyrepolitikeren mener det har vært riktig av regjerningen å lempe på kravene til fravær.

– Det er veldig vanskelig å ha en fraværsgrense under en pandemi. Tiden til fastlegen bør ikke brukes for å dokumentere enkle forkjølelsessymptomer, for her må vi prioritere helsetjenestens ressurser riktig, sier hun og mener endringene har vært nødvendige.

Guri Melby er enig i at fraværsgrensen endringer under pandemien har vært viktige.

– Vi ønsker ikke at elever skal presse seg til å gå på skolen når de er syke. De skal heller ikke møte opp smittet hos legen, sier Melby som mener det er vanskelig å se for seg at fraværsgrensen skulle fungert som normalt under pandemien.

Dårlig informasjon

Leder for Elevorganisasjonen i Oslo, Hana Mulalic, synes informasjonen om fravær og egenmelding ikke har vært tilgjengelig nok for elevene.


Leder av Elevorganisasjonen i Oslo mener fraværsgrensen skremmer elevene. Foto: Elevorganisasjonen

– Informasjonen har ikke vært bra nok, eller på plattformer der elevene kan innhente den informasjonen de trenger, derfor har det vært mange som ikke har benyttet seg av egenmelding, sier Mulalic.

Elevene som har benyttet seg av muligheten til å skrive egenmeldinger har på den andre siden vært veldig positive til det, mener leder i Elevorganisasjonen i Oslo.

– De som bruker muligheten til å skrive egenmelding er veldig fornøyde med det, fordi de kan ta mer ansvar for egen undervisning, og velge om de føler seg til rette med å dra på skolen med tanke på symptomer og sånne ting, sier hun.

Bekymret

Tybring-Gjedde er bekymret for at koronakrisen kan føre til økte sosiale forskjeller i skolen og at flere elever faller fra grunnet dårlig oppfølging.

– Fraværsgrensen er viktig for å utjevne sosiale forskjeller, for den gjør at elevene dukker opp på skolen, sier politikeren.

Hun mener at fraværsgrensen er særlig viktig for de som ikke har den samme oppfølgingen hjemme, i tillegg til at det blir stilt krav til at elevene skal møte opp på skolen.

– Dersom man nå ser det er mange elever som faller fra og har mer fravær, og man ikke har noen virkemidler, mener jeg man burde gjeninnføre fraværsgrensen, sier hun og håper at fraværsgrensen blir innført igjen når samfunnet er tilbake til normal situasjon.

Fortsatt ingen fraværsgrense


Kunnskaps- og integreringsminister, Guri Melby, forteller at fraværsreglene endres ut året. Melby. Foto: Oda Scheel

Den siste delen av skoleåret 2019/2020 gjaldt ikke reglene om fraværsføring og fraværsgrensen, og kunnskapsministeren kan fortelle at dette er et unntak de forlenger ut året.

– Nå forlenger vi unntakene fra fraværsreglene til ut skoleåret. Det betyr at fraværsreglene ikke gjelder for elever som må være hjemme av helsemessige årsaker, sier Melby som har troen på at elevene tar ansvar og møter opp til undervisningen når de skal.

Elevorganisasjonen er imot fraværsgrensa og Mulalic sier at elevene fremdeles møter opp på skolen på tross av koronasituasjonen og endringer i fraværsføringen.

– Det er mange elever som ser verdien av skole og den undervisningen som blir gitt der, og møter opp på skolen selv om de har muligheten til å skrive egenmelding. Når elevene velger å dukke opp skal det være opp til eleven og bestemme om det er nyttig å være der, så kunnskap og undervisning burde veie mer enn fravær, sier Mulalic.

– Man skremmer jo bare elevene ved å putte inn en fraværsgrense, mener hun.

Emneord: