Sauer på beite. Foto: Guro Asdøl Midtmageli

Nedgang i økologisk matproduksjon

Norge produserer mindre økologisk mat i følge landbruksdirektoratet.
Onsdag, 25 november, 2020 - 09:26

I en rapport fra landbruksdirektoraret viser det at produksjonen av de fleste økologiske jordbruksvarer har gått ned i 2019 i forhold til 2018, mens det er en økt omsetting i de fleste salgskanaler. 

Økologisk Norge skriver i en artikkel at nordmenn spiser lite økologisk mat. Mens våre naboland er på topp i verden når det kommer til total økologisk matvareomsetting.

Videre skriver de at det er en økende interesse for REKO-ringer og markedsdager, og at det over hele Norge er en stor etterspørsel etter lokalprodusert økologisk frukt og grønt.

REKO står for rettferdig konsum og er et sted der bønder og matprodusenter møter kjøperen direkte, uten butikkene som mellomledd. Derfor får bonden 100% av salgssummen.


Kari Mette Holm. Foto: Privat 

Seniorrådgiver i Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Kari Mette Holm mener REKO-ringene er en god kjøpsplatform.

– På Reko betales varene før utlevering og det blir derfor ikke svinn, sier Holm. 

NRK skriver i en artikkel at det på ett år har tallet på nordmenn som er medlemmer i en reko-ring økt fra ca 60 000 til 120 000.

Petter Bjørgan er fagsjef for lokalmat i Matmerk og har hovedansvaret for målinger av lokalmatsalget i Norge. Han mener det er flere grunner til at folk handler på REKO-ringer.

– På noen området gir det et langt mer spennende utvalg, og det gir en følelse av tilhørighet til et fellesskap, sier Bjørgan.

–  Bærekraft, økologi og støtte lokalt næringsliv står sentralt når folk velger å handle på REKO, forteller Bjørgan.


Ida Boyle. Foto: Guro Asdøl Midtmageli

 Ida Boyle er en av dem som velger økologisk mat når hun er ute å handler. 

– Jeg spiser økologisk mat fordi jeg er opptatt av hva jeg putter i meg. Økologiske matvarer kan koste noe ekstra, men når man har muligheten er det fint å kunne støtte bøndene som driver på «renest mulig måte», sier Boyle. 

– For det første trenger bønder mer støtte fra regjeringen, sånn generelt. Men jeg syns også de burde gi et ekstra bidrag til bønder som velger å drive økologisk, forteller Boyle videre. 

Emneord: