Nordre Aker er blant de største bydelene i Oslo. Foto: Yousef Mansoury.

Nordre Aker ønsker å ta imot Moria-flyktninger

Bydel Nordre Aker sitt bydelsutvalg har vedtatt et forslag som sier at Nordre Aker er klare til å ta imot flyktninger fra Moria-leiren. Peter Færevaag (R) fremmet saken.
Mandag, 23 november, 2020 - 19:23

I september brant det i Moria-leiren som befinner seg på den greske øya Lesvos. I tillegg til et koronautbrudd er situasjonen alvorlig for de 13 000 flyktningene og migrantene i leiren. Peter Færevaag er en del av bydelsutvalget i Nordre Aker og mener saken trenger å løftes opp igjen.


Peter Færevaag. Foto: Privat.

– Jeg synes det er viktig at bydelen av og til hever blikket litt. Til tross for koronatider er det stor interesse for å hjelpe flyktningene, i hvert fall blant Rødt sine velgere og mange andre.

En sak for kommune- og bystyret

Det er ikke like vanlig å ta opp slike saker i et bydelsutvalg. Hvor mange av flyktningene og migrantene man skal ta imot har vært omdiskutert i norske medier. Færevaag ønsker at vedtaket skal fungere mer som et signal til bystyret.

– I bystyret har det vært ett vedtak om at man er positiv til å ta imot flyktninger, og så har det ikke skjedd så mye. Det jeg ville med dette forslaget var å prøve å ta det opp nedenfra, slik at forskjellige bydelsutvalg kan si ifra til bystyret om at man er klar til å hjelpe.

Vedtaket ble slik: “Bydelsutvalget i Nordre Aker mener at Norge bør ta et større ansvar for flyktningsituasjonen i Moria leiren. Bydelen er klar til å ta i mot flyktninger som Oslo kommune skal bosette.”

Vedtaket ble foreslått av SV, MdG og Ap.

Borgerlige partier er uenige

I oktober fremmet Rødt ett forslag som kan ligne på det fra bydelsutvalget. De ville at regjeringen skulle forplikte seg å hente så mange flyktninger som kommunene vedtar. I en artikkel fra Moss dagblad i oktober sier stortingsrepresentant Jon Helgheim (Frp) at det vil gjøre situasjonen verre og at flere vil dø på veien. Han sa også at ordførerne i ulike byer bruker asylsøkere i et kynisk spill om penger.

Henter ikke flyktninger før 2021

Denne uken har regjeringen også sagt at de ikke vil hente flyktninger før 2021. På Stortingets seneste spørretime sa justisminister Monica Mæland «Vi kan ikke bare hente folk».

Flyktningleiren i Moria har hittil opplevd et stort grasrotengasjement, men har ikke opplevd like mye mediedekning grunnet den andre koronabølgen. Det gjenstår å se om vedtaket til bydelsutvalget i Nordre Aker vil ha effekt på utplasseringen av flyktninger og migranter.

Emneord: