OsloMet lanserer ny handlingsplan for bærekraft. Foto: Ingrid Elida Karo Johansen

Vil sikre alle studenter bærekraftkompetanse

Ny handlingsplan skal bidra til at bærekraft løftes i både studier og drift ved OsloMet.
Tirsdag, 3 november, 2020 - 13:38

OsloMet presenterte i 2018 en målsetting om å utvikle en handlingsplan for sitt miljøarbeid. Den skulle inneholde både kortsiktige og langsiktige tiltak. Nå er endelig en handlingsplan for bærekraft på plass. Den inneholder tiltak som skal integrere et tydeligere bærekraftperspektiv på flere områder.


Viserektor for FoU ved OsloMet Per Martin Norheim-Martinsen. Foto: Sonja Balci / OsloMet

– Vi er veldig opptatt av at bærekraft ikke skal handle om grønnvasking av ting vi allerede gjør, men at vi skal gjøre noe konkret. Vi skal blant annet fokusere på forskning og vi skal fokusere tungt på studentene våre, sier Per Martin Norheim-Martinsen. Han er viserektor for FoU ved OsloMet og har ledet arbeidet med utviklingen av handlingsplanen.

Studentene er endringsagentene

Norheim-Martinsen kan fortelle at de har fått god respons på lanseringen og at folk tar dette på alvor. 

Også Studentparlamentet ved OsloMet er positive til at det blir satset på bærekraft ved OsloMet. Dette sier leder for Studentparlamentet Marie Knutsen Bruntveit. Likevel skulle de ønske at handlingsplanen var mer slagkraftig.

– Studentparlamentet skulle gjerne sett at OsloMet stilte mer vågale og kraftige krav til seg selv, men man er med dette på vei mot noe bedre, sier Bruntveit.

Handlingsplanen inneholder flere tiltak som tyder på at det ligger store ambisjoner til grunn for det videre arbeidet. Et av målene er å sikre at alle studenter ved OsloMet skal ha fått grunnleggende kompetanse i bærekraft ved endt utdannelse.

– Jeg vil jo si det at å integrere bærekraft inn i all vår utdanning er et relativt framoverlent mål. Jeg synes det viser at vi er villige til å sette studentene i fokus og ta grep om disse tingene, sier Norheim-Martinsen.

Han mener det er viktig å innlemme bærekraft i all utdanning, ettersom det er studentene som først og fremst skal være endringsagentene. OsloMet ønsker å utdanne studenter som har bærekraftperspektivet integrert i måten de tenker på, slik at de tar dette med seg inn i arbeidslivet.


Marie Knutsen Bruntveit. Foto: Brian Cliff Olguin / OsloMet

Handlingsplanen mangler foreløpig en definisjon på hva grunnleggende kompetanse i bærekraft faktisk er. Dette bekymrer lederen for Studentparlamentet.

– Dette er en definisjon som burde ha vært på plass for mange år siden, mener Bruntveit.

Norheim-Martinsen kan forsikre om at det er nedsatt en arbeidsgruppe som nå skal jobbe med å tydeliggjøre nettopp hva denne kompetansen i bærekraft innebærer. Det håper de å ha på plass innen utgangen av året. Det er mer usikkert når bærekraft vil være en obligatorisk del av alle studier, da det blant annet avhenger av innarbeiding i eksisterende fagplaner og utvikling av nye kurs og emner.

Ikke bare store ord

I planer og målsettinger kan det ofte ligge store ord, og det er ikke alltid lett å følge opp med handling. Norheim-Martinsen er derfor opptatt av at OsloMet skal ha en ambisiøs endringsagenda og at grønnvasking er noe de vil holde seg unna.

– Jeg vært veldig tydelig på å si at vi skal sette inn innsatsen der vi som universitet kan gjøre en forskjell og omsette dette i konkrete planer. Vi har hatt flere gode arrangementer i løpet av det siste året, hvor vi har vært tydelige på hva vi oppfatter å være grønnvasking, og hvordan vi skal være en annen type aktør.

Som en del av handlingsplanen jobber OsloMet også med å redusere sine klimagass-utslipp. De er blant annet i ferd med å utforme en ny reisepolicy. I tillegg arbeides det med nye retningslinjer for innkjøp, og de regner disse to tiltakene som sentrale når det gjelder utslippsreduksjon. 

Handlingsplanen vil lanseres formelt under en bærekraft-uke senere i høst.

Emneord: 
Tags: