SiO Helse tilbyr flere tjenester rettet mot psykisk helse. Foto: Skjermbilde fra SiO Helse sine hjemmesider.

Økt behov for lett tilgjengelige psykologtjenester  

Lange ventelister hos psykologer med offentlige avtaler fører til økt behov for alternative psykologtilbud.
Onsdag, 25 november, 2020 - 11:46

Under den andre sosiale nedstegningen på grunn av korona-pandemien, har fokuset på psykisk helse økt. Bent Høie, Erna Solberg og Espen Nakstad har alle nevnt psykisk helse som en av de største sekundærutfordringene til pandemien. 

Et studie gjennomført etter den første nedstengningen viser en doblling i angstsymptomer og en tredobling i depresjonssymptomer. Noen av de som sliter tar kontakt med fastlegen og får henvisning til psykolog. 


På Helse Sør-Øst sine hjemmesider finner man liste over avtalespesialistene. Foto: Skjermbilde fra Helse Sør-Øst.

Lange ventelister hos avtalespesialistene 

Gjennom henvisningen får man en liste over navn på psykologer, og må selv ta kontakt med dem via telefon. Avtalespesialist-systemet har lang ventetid, og det finnes lite informasjon om psykologene. 

Maria Jahrmann Bjerke (H), statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, sier i et VG-intervju at ventetiden har blitt noe lengre under pandemien. Ventetiden har derimot ikke blitt lengre for mennesker med alvorlige psykiske lidelser og rusproblematikk.

Personer med mildere eller moderate lidelser må vente lenger. Tjenester slik som studentenes SIO Helse eller private helsetjenester som Dr.Dropin tilbyr kortere ventetid og kan være gode alternativ til de offentlige tjenestene. 


Utenfor Holdbergsgate 21 der SiO Helse har én av sine kontorer. Foto: Caroline Husby

SiO Helse tilbyr rask hjelp for studenter 

SiO Helse direktør Trond Morten Nejad-Trondsen sier det er viktig for dem å kunne tilby rask psykisk helsehjelp til studenter som sliter.

– Målet vårt er å ha under åtte ukers ventetid. Studenter som tar kontakt med oss vil få en inntaksvurdering innen én til to uker, og så vurderer vi hvor fort timen må settes opp etter alvorlighetsgrad. Det er viktig for oss å kunne tilby rask hjelp, sier Nejad-Trondsen. 


På SiO Helse sine hjemmesider finner man flere tilbud rettet mot psykisk helse. Foto: skjermbilde fra SiO Helse.

I høst har SiO Helse fått mer ressurser til sitt psykiske helsevern. De har nå 80 behandlere og merker at behovet er stort, men uendret fra tidligere år.

– Vi har ikke sett en økning etter koronapandemien brøt ut. Etterspørselen har vært samme som tidligere år, lavere på vårene og høyere nå på høsten, sier Nejad-Trondsen. 

På SiO sine hjemmesider kan man se oversikt over hvilke tilbud de har. Blant annet samtalepartner, ’Walk and talk’ og bestille time til rådgiver/psykolog. Time hos psykolog eller rådgiver koster 100 kroner.

Dr. Dropin lanserte psykologtilbud samtidig som korona-pandemien kom til Norge 

Dr. Dropin startet med psykologtilbud våren 2020, og tilbyr per dags dato psykologtimer på klinikken på Torshov og over video. Sophie Vonholm, intern i Dr.Dropin, svarer i mail at det er kort ventetid på psykologtime.


Utenfor Dr.Dropin sine lokaler på Grünerløkka. Foto: Caroline Husby.

– Det er viktig å ha muligheten til å snakke med noen og få veiledning når man trenger det. Vi vil gjerne være med på å gjøre dette mer tilgjengelig for folk, skriver Vonholm. 

Klinikkleder og lege Anne Marte Ladim svarer at det kan være viktig for mange som ønsker psykolog å få informasjon om behandleren.

– Vi har tydelig og god informasjon om våre psykologer, både deres utdanninger og spesialistområder. Dette kan gjøre det lettere for pasienten å få et inntrykk av psykologen, skriver Ladim. 

Ladim mener den lange ventelisten og mangel på informasjon på avtalespesialistene kan gjøre det vanskeligere for personer å ta kontakt. Time hos psykolog på Dr.Dropin koster 1195 kroner.


Dr.Dropin tilbyr psykolog gjennom sine tjenester. Foto: Skjermbilde fra Dr.Dropin sine hjemmesider.

 

 

Emneord: