Her pleide fartsgrensen å være 70 km/t. Nå er den satt ned til 60 km/t. Foto: Sahil Zafar

Pass farten!

1.november inntrådte miljøfartsgrenser på flere strekninger i byen. Fartsgrensen settes ned til 60 km/t for å redusere mengden svevestøv i lufta.
Mandag, 2 november, 2020 - 22:55

For å holde Osloluften ren på vinterstid, har Statens vegvesen de siste årene innført en miljøfartsgrense på spesielt utsatte strekninger. Grensen reduseres fra 80 og 70 km/t ned til 60 km/t. Disse er årets gjeldende strekninger:

  • Rv. 4 Trondheimsveien mellom Sinsen og Grorud
  • Rv. 163 Østre Aker vei mellom Økern og Stovner
  • Rv. 150 Ring 3 mellom Ryen og Granfosstunnelen
  • E18 mellom Hjortnes og Lysaker (gjelder hverdager fra kl. 06.00-22.00)

Dette gjelder fram til våren, etter vårrengjøringen.

Bedre luftkvalitet

Svevestøv er spesielt utfordrende på vinteren på grunn av tørrere luft og sandstrøing på veiene. Når bilene kjører på veiene virvles støvet opp i lufta. Deretter blir støvet fraktet med vinden. Ved å redusere farten minker opphopningen av svevestøv, og det blir mindre turbulensvind som frakter det videre.

Statens vegvesen opplyser at det er flere studier som tilsier på at miljøfartsgrensen har en positiv virkning.

«Dersom alle bilførere senker farten til 60 km/t på veiene omfattet av ordningen, vil det bidra til å redusere konsentrasjonen av svevestøv med hele 20 %. Vi ønsker derfor å sette ned fartsgrensen for å redusere helsebelastningen for Oslos befolkning. Spesielt de som opplever helseplager forårsaket av veistøv og bor langs de aktuelle veiene vil dra nytte av miljøfartsgrensen, sier rådgiver for klima og lokal luftkvalitet, Per Fjeldal i Statens vegvesen.»

Svevestøv farlig for helsa

FHI skriver på sine nettsider at «Eksponering for svevestøv er en av de viktigste miljøårsakene til for tidlig død». Personer med luftveisinfeksjoner kan få forverrede symptomer, i tillegg har nyere forskning vist en negativ helseeffekt på hjerte- og karsykdommer.

Svevestøv er små partikler fra blant annet trafikken som holder seg i lufta. Enkelte partikler er større og synker raskere mot bakken enn andre. Det er partiklene som ikke synker så lett som er spesielt farlige for helsen.

Emneord: