Alkoholloven sier i dag at kun ansatte over 18 år får selge alkohol i dagligvarebutikkene. Foto: Elsa Remmert

Ser få fordeler med Frps forslag

Frp har vedtatt et forslag om å la 16- og 17-åringer selge alkohol og tobakk i dagligvarebutikkene. Økt press og et for stort ansvar, mener DNT Edru Livsstil og Juvente.
Fredag, 20 november, 2020 - 16:14

I dag er det slik at 16- og 17-åringer som sitter i kassen på dagligvarebutikk, enten må bytte plass med en ansatt over 18 år eller få tilsyn for å få lov til å selge alkohol- og tobakksvarer. Forslaget til Fremskrittspartiet er å la ansatte under 18 år få selge dette på egenhånd. Partiet mener dette skal gjøre driften bedre og mer effektiv. De mener også dette vil gjøre 16- og 17-åringene mer attraktive på arbeidsmarkedet, og at det dermed skal føre til mindre arbeidsledighet blant unge.

Vil føre til økt press for unge butikkansatte

Generalsekretær i DNT Edru Livsstil Marit Barene ser store utfordringer ved å innføre dette forslaget. Hun påpeker at ansatte under 18 år vil være nærmere i alder til andre som også er for unge til å kjøpe egen alkohol. Dette kan føre til økt press om å selge alkohol til jevnaldrende. Spesielt på mindre plasser i landet ser generalsekretæren for seg at det vil være vanskeligere for unge ansatte å stå imot presset.

–  Verken aldersgrenser, opplæring, kunnskap, holdningskampanjer, lovverker eller avgifter fungerer dersom mindreårige faktisk får kjøpt alkohol i salgssituasjonen i kassen, sier Barene.


Christina Babington i Juvente tror det blir vanskelig for unge å stå i mot presset om Frps forslag blir vedtatt. Foto: Wesenberg/Kolonihaven.no

Juvente er en organisasjon for ungdom mellom 12 og 26 år som jobber aktivt med å minske drikkepress i samfunnet. Juvente driver prosjektet Skjenkekontrollen, hvor de gjennomfører årlige, landsdekkende kontroller for å se om ulike butikker tillater salg av alkohol til mindreårige. Den nasjonale pressekontakten og styrelederen for Juvente, Christina Babington, har mange like vurderinger som Barene.

Hun mener at det spesielt er presset som blir verst for butikkansatte under 18 år, da det blir forventet at de skal selge til venner. Hun mener 16- og 17-åringer ikke burde være ansvarlige for butikkenes alkoholsalg, ikke fordi de ikke er til å stole på, men fordi de burde beskyttes mot presset.

Alkohollovens siste forsvarslinje

En annen grunn til at DNT Edru Livsstil er skeptiske er forvaltingen av alkoholloven. Kassen er det siste stoppepunktet før alkoholloven eventuelt brytes, og det vil være et stort ansvar for en ansatt under 18 år å følge opp denne loven.

Sjenkekontrollen-prosjektet til Juvente har også vist at det foregår mye salg av alkohol til mindreårige. Christina Babington mener at om kontrollen i kassen ikke går riktig for seg, ramler alle tiltak kjeden tidligere har gjort. Hun mener salgssituasjonen er alkohollovens siste forsvarslinje, og en avgjørende del av forvaltningen av alkoholloven.

– At man nå har 18-årsgrense for salg av alkohol, bevisstgjør også butikkene i større grad på ansvaret man har som alkoholpolitisk virkemiddel. Å senke aldersgrensen for salg til 16 år vil bidra til å svekke ansvaret, avslutter Babington.

Sterkt imot forslaget

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) er sterkt imot et slikt forslag. Inger-Christin Torp, som er forbundsleder i AEF, mener at det er vanskelig for mindreårige å nekte andre under 18 år å kjøpe alkohol eller tobakk. 

– De som skal betjene kasse og stå for salg må etter vår mening ha fylt 18 år. Frp sitt argument om at dette skal avhjelpe arbeidsledigheten blant unge personer og redusere byråkratiet til bedriftene har vi ingen forståelse for. Her er det helt andre tiltak som eventuelt må settes inn, sier Torp.

Stiller seg bak dagens lovverk

Hanne Evensen er informasjonsrådgiver i Kjøpmannshuset Norge AS, som består av blant annet Spar, Joker og Nærbutikken. Hun kan fortelle at ledelsen i Joker stiller seg bak dagens lovverk når det kommer til Frps forslag.

– Vi har per dags dato ikke gjort noen analyser som gjør at vi kan vurdere fordeler og/eller ulemper ved Frps forslag, sier hun til Journalen.

Videre sier hun at Joker har 852 medarbeidere som er under 18 år.

Journalen har prøvd å komme i kontakt med Frp uten hell.

Emneord: