Byrådet i Oslo har nå kommet med en handlingsplan for hvordan gummigranulat i kunstgressbaner kan fases ut. Foto: Isak Egge Brønseth
Byrådets handlingsplan:

Snart kan du spille fotball på olivensteiner

Innen 2024 skal 45 prosent av kunstgressbanene i Oslo være rehabilitert med nytt dempende materiale.
Onsdag, 25 november, 2020 - 11:21

Diskusjonen har lenge preget grasrot- og breddefotballen i hovedstaden. Hva skal skje når gummigranulatet som fungerer som dempende for de mange fotballspillerne forsvinner?

Flere har spurt seg om det i det hele tatt finnes noen bedre alternativer. Samtidig er det godt kjent at gummien forurenser og er skadelig for naturen når den kommer på avveie.

Leder i anleggskomitéen i Oslo NFF, Roar Eilertsen, har uttrykt bekymring når det gjelder flere av fotbballbanene i Oslo. Han mener prosessen med å finne et bedre underlag tar for lang tid, og at flere unge etter hvert vil stå uten et tilbud om å spille fotball. Eilertsen mener rehabiliteringen av banene bør skje raskere enn de har gjort de siste årene.

– I utgangspunktet bør ti baner rehabiliteres i året. Men vi hadde vært fornøyd hvis vi lå på åtte i året, siden noen brukes mindre enn andre. Hver kunstgressbane har en gjennomsnittlig levetid på cirka ti år, før de ikke holder god nok standard lenger, sier Eilertsen.

Kan vurdere unntak

I vedtaket som kom fra Oslo kommune sent i januar i år het det at ingen baner ville bli rehabilitert før mer miljøvennlige løsninger var på plass. Det var ikke Eilertsen og NFF fornøyd med.

– Det er et umulig standpunkt, fordi det ikke finnes andre måter å gjøre det på som er gode nok akkurat nå. Samtidig vokser byen vår. Flere og flere barn har et ønske om å spille fotball, fastslår han.

Nå skriver Byrådet for kultur, idrett og frivillighet dette i handlingsrapporten som ble fremlagt 12. november:

«Oslo kommune vil bygge og rehabilitere kunstgressbaner uten plastholdig løst fyllmateriale. Unntak kan bli vurdert i 2021 ved rehabilitering av eksisterende baner med undervarme- eller kunstisanlegg.»

Med dette står de på sitt, men åpner i større grad for å vurdere unntak.

Nye materialer skal tas i bruk

I handlingsplanen gjennomgås en rekke alternativer til dempende materialer som kan erstatte gummigranulat. Innen 2024 skal 45 prosent av kunstgressbanene i Oslo være rehabilitert ved hjelp av nye løsninger.

– Vi har jobbet hardt og gjort mye for å finne ut mer om ulike typer innfyll som kan erstatte den miljøskadelige gummien, sier pressekontakt i byrådet, Beate Svenningsen.

Materialer som bark, kokos, ris, kork og olivensteiner er blant det som er fremlagt som nye materialer. Det å bygge baner med underlag av grus og naturgress er også nevnt som en løsning, men virker ikke å være noe som kommunen ønsker å satse på.

«Byrådet har ambisiøse mål for Oslo kommunes klima- og miljøpolitikk og vil være en pådriver i klima- og miljøarbeidet. Plastforurensing har de siste årene blitt synliggjort som en av vår tids største miljøutfordringer. Grus- og naturgressbaner er det mest klima- og miljøvennlige alternativet for fotball, men å gå tilbake til å bare bygge grus- og naturgressbaner vil legge store begrensninger på aktiviteten for barn og ungdom. Byrådet vil derfor fortsette å rehabilitere og bygge nye idrettsanlegg med gode forhold for idrett, men vil legge enda større vekt på miljø- og klimatiltak i utviklingen av byens idrettstilbud.», står det i handlingsplanen.

Emneord: