Stovner Politistasjon ligger rett over veien for Stovner Senter. Stasjonen skal nå slås sammen med Manglerud, som en del av en felles politistasjon for Enhet Øst. Foto: Jonas Jøranson

Stovner Politistasjon legges ned – Vi kan ikke forstå at det er riktig

Stovner Politistasjon skal legges ned, noe som vekker bekymring hos Stovner Velforening. Politiinspektør Gry Lene Sem mener derimot at dette vil gjøre tilbudet bedre i bydelen.
Lørdag, 21 november, 2020 - 12:15

23. juni 2020 ble det bestemt at de to politistasjonene på østkanten utenfor ring 3, Stovner og Manglerud, skal slås sammen til én stasjon for hele området. Dette har Tore Slørdal og Aina Evensen fra Stovner Vel reagert på. 

– Vi har fått høre at de to stasjonene skal slås sammen, og vi kan ikke forstå at det er riktig, forteller Evensen til Journalen. 


Tore Slørdal og Aina Evensen fra Stovner Vel er bekymret for økt kriminalitet i bydelen dersom Stovner Politistasjon flyttes. Foto: Jonas Jøranson

Evensen publiserte nylig et innlegg i Aftenposten, hvor hun snakket om tap av lokalkunnskap og økt kriminalitet i området som risikoer ved å fjerne stasjonen. 

– Det er en utvikling i området som går i feil retning, og vi er redde for at det vil bli mer kriminalitet i området fremover. Å fjerne politistasjonen virker ikke som riktig ting å gjøre, mener Evensen. 

Slørdal mener at lokalkunnskapen er essensiell for politiets arbeid, og at det er viktig å ha noen i området som “vet hvor skoen trykker”. 

– Patruljer får ikke samme nærhet til lokalområdet som poltiet nå, og da forsvinner de lokalkunnskapene dersom stasjonen blir borte, mener Slørdal. 

Det bor om lag 140 000 mennesker i Groruddalen. Evensen legger til at Stavanger by er på rundt samme størrelse, og at det hadde vært uakseptabelt å fjerne politistasjonen for hele byen. 

– Når vi er så mange som vi er i Stovner Bydel, så skulle det bare mangle at vi har en lokal stasjon, sier Evensen. 

Både Evensen og Slørdal forteller at de savner en dialog med politiet, og føler at lokalbefolkningen ikke har blitt lyttet til i forkant og etterkant av avgjørelsen

 

– Hvilken trygghet gir et tomt bygg? 

Leder for Stovner bydelsutvalg, Rashid Nawaz, mener at det er mye viktigere å ha synlig politi i området heller enn en politistasjon. Han forteller at bygget er stengt fra 16:00, og for det meste står tomt. 


Rashid Nawaz er leder av Stovner Bydelsutvalg. Foto: Privat

– Om bygget står der, hvilken effekt gir det? Hvilken trygghet gir det deg, et tomt bygg?, spør Nawaz. 

Han tror at samlokalisering av politiressursene vil gi bedre tilstedeværelse i bydelen, og at det heller legger opp til  samarbeid på tvers av bydeler. 

– Jeg tror heller at politiet vil ha mer oversikt over hele Groruddalen, ikke bare Stovner. Det er viktigere med flere patruljer og mer tilstedeværelse enn å ha et bygg stående. 

Nawaz forteller at han liker engasjementet fra velforeningen, men mener at det først og fremst er viktigst å ha mer synlig politi i området. Derimot etterlyser han, i likhet med Stovner Vel, en bedre dialog med politiet.

– Vi i bydelsutvalget skulle gjerne visst mer, selv om vi ikke har så mye å si i avgjørelsen. Vi skulle gjerne hatt et informasjonsmøte, og gitt innbyggerne en forklaring på hvorfor de har gjort som de har gjort. 

 

– Et nytt bygg vil gi en bedre tjeneste

Politiinspektør Gry Lene Sem ved Enhet Øst (ENØ) mener at samlokaliseringen av stasjonenen vil gi et bedre tilbud enn det er i dag. I en e-post til Journalen svarer hun slik: 

– De to lokasjonene vi har i dag, er ikke tilstrekkelig egnet for dagens polititjeneste da antall ansatte har økt markant siden  2017.  De to byggene har ikke kapasitet til å møte dagens behov. De er dessuten preget av alder og det er behov for lokaler som tilfredsstiller HMS-krav og kan understøtte tjenesten best mulig, uttaler hun. 

Videre mener Sem at å fjerne et politibygg ikke vil tilsi et dårligere tilbud til publikum, og at det viktigste er å levere et godt tilbud i området.

– Mer bruk av nettjenester, politikontakter i alle bydeler og mer politiarbeid på stedet vil gi en bedre tilgjengelighet for publikum. Tilgjengelighet er selve kjernen i politiets trygghetsskapende virksomhet. ENØ vil utvikle strategier og rutiner som ivaretar dette samspillet og sikrer publikum tilgjengelighet. Et nytt bygg vil gi en bedre tjeneste både internt og eksternt, skriver hun. 

På spørsmål om hva som vil skje med lokalkunnskapen, svarer politiinspektør Sem slik: 

– ENØ skal levere enda bedre trygghet i fremtiden til våre nærmiljø. Vi skal fortsatt være medborgernes nærpoliti i Oslo hvor lokalkunnskapen skal prege vår tette samhandling med lokalsamfunnet.

 

Emneord: