Mange studenter jobber, men få er organisert. Foto: Thea Lyster

— Studentklubbene er viktige

Flere undersøkelser over flere år viser at mange unge jobber, men at få er organiserte.
Tirsdag, 3 november, 2020 - 19:57

NJ (Norsk Journalistlag) har rundt 8000 medlemmer, hvorav omkring 600 er studentmedlemmer og omkring 1350 er pensjonistmedlemmer.

— Vi er opptatt av at alle vet hva rettighetene sine er

Til Journalen forteller lederen for NJ student, Hanne Sofie Økland Andresen, om viktigheten av å være en del av fagbevegelsen.  


Hanne Sofie Økland Andresen: — Spesielt viktig at studentene kan rettighetene sine. Foto: Foto: Ingrid Alice Mortesen

— Studentklubber er viktige for oss. Akkurat nå er jeg på vei til Bodø for å starte opp studentklubben der igjen. Ellers ser du NJ på studenttreff, arrangementer og foredrag for journalistikkstudentene i Norge.

Andresen forteller at NJ er spesielt opptatt av at studentene får innsikt i rettighetene man har i arbeidslivet, men også de rettighetene man har om man står uten jobb.

— Vi er opptatt av at alle vet hva rettighetene sine er om de står uten jobb.

Videre forteller hun nærmere om hvordan NJ jobber med å verve inn studenter som medlemmer.

— Vi pleier å ha møte for nye studenter ved universitetene og høyskolene der vi kan svare på spørsmål og fortelle litt om oss.  Kanskje bestiller vi inn litt mat, noe som er litt småkynisk med gratis mat.

Hun fortelle at studentene bør være klar over hva slags rettigheter de har i arbeidslivet, da bransjen de jobber med kan tidvis være uforutsigbar.

— Ja, jeg vet at jeg er en free-rider

Det har vært en klar trend i flere år: unge organiserer seg ikke i samme grad som de eldre, ungdommer har færre jobber om sommeren enn tidligere, mens flere studenter trenger å jobbe ved siden av studiene for å klare seg.


Ifølge SSB var det i 2019 ca. 80 % kvinner og menn i alderen 25-29 i arbeid, mens ca. 65 % var i arbeid i aldergruppen 20-24. Kilde: SSB

Fafo-undersøkelsen fra 2017 fant ut av 26 % av ungdom mellom 16-25 var fagorganiserte, men at flertallet var positive til å bli fagorganiserte senere i livet. Samtidig viste undersøkelsen lav kunnskap hos ungdommer om fagbevegelsen. Men andelen organiserte øker med alderen. En deltidsarbeidende student på 22 år sa dette i undersøkelsen:

—  Ja, jeg vet at jeg er en free-rider. Her er det en fagforening som passer på, og så er jeg med på lasset. Slik er det, kanskje dessverre.

41 % var i 2017 fagorganiserte blant aldersgruppa 21-24 år. For de som jobber deltid/ og eller jobber ved siden av skole, er tallet kun på 20 %. Mange sysselsatte unge er altså uorganiserte, og kan ikke forvente jurdisk bistand fra fagforeningene ved eventuell konflikt. Det er mulig at de heller ikke vet hvilke rettigheter de har, og ikke vet hvordan man benytter seg av dem.

 

Emneord: